Udviklings links

Ny pulje på 10 mio. kr. til corona-sikre sociale aktiviteter for voksne

Myndighederne sætter nu ind med ny pulje på 10 mio. kr. i kampen mod ensomhed som følge af corona-pandemien. Målgruppen for puljen er voksne og unge over 21 år i bl.a. idrætsforeninger. Der er åbnet for ansøgninger, og hele puljen bliver uddelt inden jul.

https://difekstranet.dif.dk/da/tools/Nyt,-m-,fra,-m-,specialforbundene,-m-,og,-m-,Idraettens,-m-,Hus/2020/11/ny-pulje-paa-10-mio,-d-,-kr,-d-,-til-corona-sikre-sociale-aktiviteter-for-voksne

Corona: find råd og vejledning – og DIF’s anbefalinger

I DIF følger vi udviklingen omkring COVID-19 (corona) tæt, og vi opfordrer alle forbund og foreninger til at følge myndighedernes råd og retningslinjer.

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

 

Få overblikket over de aktuelle hjælpepuljer.

Lige nu har klubberne mulighed for at søge om tilskud og støtte fra forskellige puljer. Få overblikket over, hvilke puljer der er åbne for ansøgninger netop nu.

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/7/02072020_faa-s-overblikket-s-over-s-de-s-aktuelle-s-hjaelpepuljer

 

Her kan du få en samlet oversigt over hvorfra din forening kan få støtte og hvordan.

https://www.dif.dk/da/forening/stoette