Hvad er ATK

Hvad er ATK

Det aldersrelaterede træningskoncept er udviklet af Team Danmark og i 2005 udkom den første bog “Aldersrelateret træning” – Målrettet og forsvarlig træning af børn og unge.
En bog med samlet overblik over den aktuelle forskning omkring træning og talentudvikling af børn og unge. Bogen henvender sig til alle trænere, forældre, pædagoger og andre interesserede, der ønsker viden og indsigt i aldersrelateret træning – ”best practise”.
Sidenhen er der udarbejdet 23 idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncepter i Team Danmark-støttede forbund, heriblandt Danmarks Sportsdanserforbund med bogen ATK Sportsdans. Bogen blev påbegyndt i 2012 og udkom i 2015.

Træningskonceptet anviser, hvorledes træning i de tre grupper:

før puberteten
under puberteten
efter puberteten

kan udføres mest hensigtsmæssigt med udgangspunkt i danserens/atletens fysiske, mentale og sociale udviklingsmæssige niveau – beskrevet som udviklingstrapper.

Der er sket rigtig meget siden den første ATK bog i 2005 og Team Danmark har i 2016 relanceret med ATK 2.0 – en ajourført og opdateret udgave, med den seneste tilgængelige viden og forskning og den mest hensigtsmæssige træningspraksis i et langsigtet udviklingsperspektiv. Blandt det nye, som er blevet tilføjet, er kapitler om sportspædagogik, atletuddannelse og anbefalinger til hvorledes den tekniske viden kan overføres til et praktisk perspektiv.

Ud over ny viden præsenterer bogen også et markant fokusskifte i talentudvikling. Fokus er nu flyttet over på det samlede miljø, som udøver/talentet befinder sig i. ATK 2.0’s primære målgruppe er trænere og derfor skrevet til trænerne.

Nedenstående figur opsummerer, hvilke fællestræk gode talentudviklingsmiljøer ofte er kendetegnet ved. Trænere, forældre, dansere, klubber og ledere kan lade sig inspirere af de konkrete anbefalinger i deres daglige arbejde.

ATK-implementering

Meget energi er lagt i selve udviklingsprocessen af ATK Sportsdans og ATK 2.0 og nu er tiden kommet til at arbejde lige så målrettet med implementeringen.
Vi skal videreudvikle DS’s træneruddannelse, organisationen, klubberne og hensigtsmæssig konkurrencestruktur alt sammen med henblik på rekruttering, fastholdelse og udvikling.

DS har fået godkendt en 3-årig implementeringsplan, der løber fra 2019-2021. Med implementeringen af ATK Sportsdans ønsker DS at opnå en bredt accepteret fælles træningskultur og derved en rød tråd i den træning som dansere overalt i Danmark tilbydes uanset alder og niveau.

Vi vil løbende opdatere jer her på siden med tilbud, der både henvender sig til klubber, trænere, forældre.

Implementeringsteamet består af sportschef Mette Elkjær, som er projektleder samt Helle Loft Jensen, som er faglig ansvarlig.

Har din klub eller har du som træner i DS regi ikke allerede fået udleveret bogen, er du velkommen til at rette henvendelse til formand@sportsdans.dk

ATK 2.0 kan downloades via dette link: https://umbraco.teamdanmark.dk/media/1667/atk-20_low.pdf?

ATK implementeringen er gået ind i sidste 3. og sidste år. Forløbets hovedpunkter for 2021 er skitseret nedenfor:

År 3, 2021:

1. halvår 2021
Udarbejdelse af ATK certificering:

  • Kommunikation omkring tilbuddet
  • Opstart af tilbud for interesserede klubber (evt. 2.halvår)

Udarbejdelse ATK udviklingstilbud

  • Kommunikation omkring tilbuddet
  • Opstart af tilbud for interesserede klubber (evt. 2. halvår)

Fortsættende arbejde med ATK fanen på forbundets hjemmeside, hvor informations offentliggøres med kontinuerlig opdatering.

Udarbejdelse af ATK træner 2 inkl. DIF træner 2 uddannelsen.

Tilrettelse af ATK træner 1 uddannelse

Udarbejdelse af årlig (eller hvert 2. år) ATK kongres, hvor nyeste ATK viden præsenteres og arbejdes med.

  • Klubber med opnået ATK certificerings inviteres til denne kongress

Udarbejdelse af klar definition af 3-trinsmodel for DS klubber i Danmark: Eliteklub, kraftcenter klub og udviklingsklub. En ATK certificering kan bruges i kontakten med en klubs elitekommune med henblik på fremtidigt samarbejde og evt. løft af klubben til næste niveau, hvis dette ønskes.

Kobling af ATK og skole OL via udarbejdelse af et 12 ugers undervisningsforløb i SFO/fritidsklubben

COVID-19 tiltag med fokus på fastholdelse og motivation af dansere, som ikke må træne under nedlukningen

2. halvår 2021:
Afholdelse af ATK træner 2

Evt. afholdelse af ATK træner 1, hvis der er nok efterspørgelse

Igangsættelse af ATK miniturneringer

Afholdelse af første ATK kongress

Videre arbejde med elitetræner netværket

Fortsættelse af ATK certificering

Fortsættelse af ATK udviklingstilbud

Udrulning af samarbejdet med ATK og skole OL ift. 12 ugers undervisningsforløb i SFO/fritidsklubber

Evaluering og kvalitetstjek af ATK implementering: Hvad har effekten været? (flere dansere, bedre fastholdelse, ny kultur/miljø).

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Implementeringsteamet:

Sportschef og projektleder Mette Elkjær (e-mail: sportschef@sportsdans.dk og mobil: 22630299)

Faglig ansvarlig Helle Loft Jensen (e-mail: kc@sportsdans.dk mobil: 22621988)

 

 

Seneste 5 opslag under ATK