OPDATERET! Danmarks Sportsdanserforbunds træneruddannelse

Danmarks Sportsdanserforbunds træner 1 uddannelse

I et samarbejde mellem DIF og DS tilbydes i år en træneruddannelse til unge med danseerfaring /undervisning samt andre trænere, der ønsker at udvikle deres kompetencer som træner på gulvet og i klubben.

Faglige mål

Træning af børn og unge kræver dygtige, passionerede og uddannede trænere. Det kræver en forståelse for hvordan danserne udfordres, udvikles og trænes. Uddannelsen giver træneren viden om børn/unges udvikling og forudsætninger, samt færdigheder indenfor teknisk, fysisk-motorisk indlæring, så træneren kan planlægge og gennemføre børne/ungdomsvenlig træning med henblik på rekruttering, fastholdelse og udvikling.

Det drejer sig i høj grad om at kende egne værdier som træner samt trænerfilosofi og forståelse for at skabe et godt miljø.

Fagområder i uddannelsen indeholder følgende emner:

  • Teknisk træning – formidling af teknik
  • Motorisk-fysisk træning –anatomi og forståelse af almen styrketræning -træningsøvelser
  • Didaktik og pædagogik – formidling af undervisning og planlægning af samme. Pædagogik af leg.
  • Sportspsykologi – fokus på hvordan man skaber et godt udviklingsmiljø.
  • Idrætsskader – nej tak

DIF’s træneruddannelse 1 & 2 vil blive inkluderet i træner 1 & 2’s pensum.

Undervisere på uddannelsen

DIF 1 trænerkursus: Instruktør tildeles af DIF. E-læringskursus med afsluttende eksamen, skal være bestået mindst 3 uger før planlagte kursusdag.

Grundmotorisk- og fysisk træning: Bjørn Bitsch, Ashli Williamson og Simon Søndergaard.

Praktisk undervisning og didaktik: Frank Radich

Trænerfilosofi: Mette Elkjær.

Pædagogik og leg: Camila Uhre Fog, International School of Billund.

Foreningslivet og motivation: Morten Helbo Sørensen, DGI

 

ATK

Uddannelsen tager udgangspunkt i ATK (aldersrelateret træningskoncept), som bruges af Team Danmark og de fleste andre store sportsorganisationer i Danmark.

ATK anviser hvorledes træning i de tre grupper:

  • før puberteten
  • under puberteten
  • efter puberteten

kan udføres mest hensigtsmæssigt med udgangspunkt i danserens/atletens fysiske, mentale og sociale udviklingsmæssige niveau- beskrevet som udviklingstrapper.

Hvordan man på bedste vis kan talentudvikle med forståelse for hver enkelte danser og møde dem hvor de er, med en hensigtsmæssig træningspraksis i et langsigtet udviklingsperspektiv.

Formelle krav:

Uddannelsen henvender sig til alle /trænere der ønsker at starte deres træneruddannelse, eller opkvalificere deres kompetencer.

Adgang til uddannelsen opnås ved bestået stopprøve i dansefærdigheder. Pensum består af ”Golden Combinations” i følgende danse.

  • Cha Cha Cha, Samba og Jive
  • Vals, Tango og Quickstep

Ovennævnte sammensætninger danses solo og med partner – både som herre og dame med musik.

 

Eksamen:

Afsluttende eksamen indeholder 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination i ukendte spørgsmål/dilemma, hvor kursets emner kan inkluderes.

 

Pris:

Ansøger skal forvente følgende udgifter:

Ved tilmelding betales fuld rate på kr. 5000,00 uanset om stopprøve eller kurset bestås.

Stopprøve afholdes min. 14 dage før kursus start. Dumper man første gang, er det muligt at prøve igen. (dette vil foregå på selve kursusopstart dagen.)

Gebyr på kr. 250,00 opkræves på 2. forsøg.

DS vil i 2020 bidrage med et tilskud på kr. 1500,00 til hver ansøger.

 

Tilmelding: Simon Søndergaard, projektleder mobil 28341654-simon.soe.8@gmail.com

About Danmarks Sportsdanserforbund

View all posts by Danmarks Sportsdanserforbund →