Oversigt over DS træneruddannelse

DS træneruddannelse – oversigt

Figur 1:

Oversigt over DS træneruddannelse i Sportsdans

Som udgangspunkt tages uddannelsestrinnene efter hinanden. Man kan dog starte direkte på Træner 1 (ved bestået stopprøve) eller ansøge om dispensation til at starte direkte på Træner 2 eller Diplomtræner uddannelsen, hvis man har anden idrætsteoretisk og praksiserfaring. Se nedenfor ift. hvilke kriterier, der skal tages højde for i ansøgningen.

Basistræneruddannelse
Udarbejdes senere af DS

Træner 1:
Målgruppe:
Her kan alle eksisterende trænere starte deres træneruddannelse. Uddannelsen giver træneren viden om børn/unges udvikling og forudsætninger samt færdigheder indenfor teknisk, fysisk-motorisk indlæring, så træneren kan planlægge og gennemføre børne/ungdomsvenlig træning med henblik på rekruttering, udvikling og fastholdelse.

Krav: Optagelsesprøve/Stopprøve

Hvis der er interesse kan uddannelsen kører igen i efteråret 2021

Træner 2:
Målgruppe:
Træner 2 uddannelsen retter sig mod personer, som har et par sæsoners trænererfaring på klubniveau, og som gerne vil opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. For dem som træner ungdomstalenter eller ønsker en videreuddannelse ovenpå Træner 1 uddannelsen eller blot ønsker at styrke deres kompetencer yderligere. Uddannelsen sørger for at du som træner kan give dine dansere en træning med kvalitet, der bygger på viden om aldersrelateret træning, og hvor der arbejdes langsigtet og udviklingsorienteret.

Krav:
For at kunne deltage på Træner 2 uddannelsen skal man enten have gennemført Træner 1 eller have tilsvarende idrætsteoretiske kvalifikationer, der er beskrevet nedenfor:

 •  Gennemført DIF’s Træner 1 e-læringskursus.

og

 •  Trænersymposium TD (deltagelse i min. et kursus)

Og en eller flere af nedenstående:

 • Anden sportslæreruddannelse/danselæreruddannelse
 • DS dommeruddannelse
 • Uddannelse via Elite struktur (atletuddannelse)

For at sikre at kursusdeltagerne har et tilfredsstillende dansemæssigt grundniveau, indledes uddannelsen med en optagelse/stopprøve, som ved Træner 1.

Ansøgning vil blive vurderet/godkendt af nedsat komite’. Skriftlig ansøgningen kan indsendes personligt eller via klub.

Uddannelsen afholdes 1. gang hen over sommeren 2021. Se hjemmeside opslag

Diplom træner:
Målgruppe
: For talent og elite trænere der ikke blot træner dansere/atleter på eliteplan, men også ønsker at være med i eliten af trænere.

Krav:
For at komme i betragtning til Diplomtræner uddannelsen, skal man enten have gennemført Træner 2 uddannelse eller have følgende kvalifikationer, der beskrevet nedenfor:

 • Gennemført DIF’s Træner 2 e-læringskursus

og

 • Trænersymposium TD (deltagelse i min. et kursus)

og

 • Anciennitet på min 10 års erfaring som træner/dommer

Og flere af nedenstående:

 • Verdens eller europamester titel
 • Undervist som hovedtræner på DS Kraftcenter samlinger
 • Censor aktiv på fx DS uddannelse
 • Gennemført godkendte træneruddannelse (Team Danmark – Landstræner ol.)
 • Indstillet af DS
 • Anden sportslæreruddannelse/danselæreruddannelse
 • DS dommeruddannelse
 • Uddannelse via Elite struktur (atletuddannelse)

Ansøgning vil blive vurderet/godkendt af nedsat komite’. Skriftlig ansøgningen kan indsendes personligt eller via klub.

Uddannelsen forventes afholdes første gang i 2022 eller 2023

ITA (Idrættens Træner Akademi):
Målgruppe:
Denne uddannelse anses for den højeste træneruddannelse indenfor DIF og Team Danmark systemet. Det er en betingelse, at man under uddannelsen fungerer som træner for talent- og/eller eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau i klub- eller i specialforbundsregi.

Krav: Man skal have bestået Diplomtræneruddannelse

Uddannelsen afholdes, når der er efterspørgelse hertil