Breaking DS

Ansvarlig for Breaking i DS  bestyrelse
Peter Stokkebroe
breaking@sportsdans.dk

Breaking DK udvalg

Formand
Karen Galsgaard
karen@breakingdk.org

Næstformand, Medlemsskab & Kommunikations udvalg
Ali
ali@breakingdk.org

Elite Udvalg (Elite udviklingsprogram) 
Emil Castro
castro@breakingdk.org

Børne / Medlemsudvalg (Kids Battles, tilgang, foreninger m.m.)
Mikael Santana
santana@breakingdk.org

Dommer & Battle Liga udvalg / Økonomi ansvarlig Breaking DK
Joel
joel@breakingdk.org

Kreativ udvalg
Catatau
catatau@breakingdk.org


Seneste 5 opslag fra Breaking