VIGTIG INFORMATION FRA TEAMDANMARK OM CORONAVIRUS !!!

Team Danmark følger udviklingen af Covid-19 tæt. Situationen udvikler sig hurtigt i en række lande, og det er vigtigt at forbund, trænere og atleter søger information i forbindelse med udlandsrejser til f.eks. trænings lejre, mesterskaber mv.

Team Danmark fraråder rejser til de lande/regioner, som Sundhedsstyrelsen har identificeret som særlige risikozoner. Listen med risikozoner udvikler sig hele tiden, og du kan holde dig opdateret her.

 

Mange atleter og forbund har stor rejseaktivitet i disse uger. Hvis du deltager til en konkurrence eller trænings lejr, hvor der er deltagere fra lande, som Sundhedsstyrelsen fraråder rejse til, anbefaler Team Danmark, at I som atlet kontakter sports chefen og sammen tager stilling til, om der er taget tilstrækkelige forholdsregler for de deltagere, der er til stede fra særlige risikozoner. Den vurdering kan evt. tages i samråd med Team Danmark.

 

I takt med at situationen udvikler sig, er der risiko for, at en udlandsrejse kan betyde hjemmekarantæne i 14 dage. Her vil der eksempelvis ikke kunne trænes som planlagt lige som, der naturligvis er en risiko for at smitte andre – om end den risiko er lille.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at man bliver hjemme indtil 14. dag efter, man er udrejst fra et af de særlige risikoområder. Og man skal ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19.

 

Er du som atlet eller i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte Team Danmarks læge, Christoffer Brushøj på tlf. 2729 2068 eller mail chbr@teamdanmark.dk

 

Generelle råd

Sundhedsstyrelsen siger, at der ikke er grund til at bruge ansigtsmaske, når man f.eks. er i en lufthavn eller rejser, da der er intet, der tyder på, at anvendelse af mundbind hos raske reelt har en effekt på smittespredningen

Generelle anbefalinger for at undgå smitte med virus i luftvejene er:

  • God håndhygiejne – primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Undgå kontakt med personer der har tegn på forkølelse og/eller luftvejs infektion
  • Host eller nys i engangslæmmetørklode, alternativt i albuebøjningen
  • Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.

Hvis du bliver syg

  • COVID-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtræknings besvær.
  • Symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte.
  • Hvis du indenfor de sidste 14 dage har været i et land med COVID-19 smittespredning (se tabel nedenfor), eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med COVID-19, så ring til lægen hvis du er syg.
  • Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Udenfor åbningstid skal du ringe til lægevagt eller akut telefon i din region.

Med venlig hilsen

Christian Blomgreen

Tlf.: 26 83 07 24
Email: chbl@teamdanmark.dk

About Danmarks Sportsdanserforbund

View all posts by Danmarks Sportsdanserforbund →