Orientering til alle klubber.

Kære klub i Danmarks Sportsdanserforbund

Godt nytår med lidt orientering om skoleprojektet og øvrige udviklingstiltagSom bekendt har Danmarks Sportsdanserforbund søsat et stort skoleprojekt. Ikke alle klubber har imidlertid følt sig helt opdateret på projektets formål og status.
Vi håber, med denne orientering, at få rettet op på den manglende orientering. Vi vil samtidige redegøre lidt for øvrige udviklingsmuligheder.

Skole OL
Efter ”Danmarks bedste danseklasse”, har vi haft drøftelser med Skole OL for at afdække mulighederne for, at få gjort dans til en integreret del af det spændende Skole OL koncept.
Drøftelserne resulterede i et tilbud fra Skole OL. DS kunne medvirke gratis i et år. Normal pris er 100.000 kr.

Årsagen til, at DS medvirker gratis, er blandt andet at Skole OL meget gerne vil tilbyde skolerne dans, men også fordi vi allerede via ”Danmarks Bedste Danseklasse” har bevist, at konceptet bringer danseglæde.

Vi har tidligere udsendt materiale vedrørende Skole OL konceptet. Klubben er naturligvis velkommen til at kontakte projektleder Maja Juel-Hansen, hvis der er opklarende spørgsmål til Skole OL.

Klubber, der allerede er en del af Skole OL, får direkte info om detaljerne i konceptet og de udfordringer/muligheder, corona situationen afføder.

Hvad er målet?
Det er målet at gøre Danmarks Sportsdanserforbund synligt som et forbund, der både udbreder danseglæde og tilbyder de ambitiøse elever, at nå hele vejen til verdenseliten.

Danmarks Sportsdanserforbund, har valgt Skole OL og dans i skoleregi, som en mulighed for at skabe synlighed og rekruttere nye medlemmer.

Indtil nu har vi vist, at vi kan skabe succesfulde projekter, der tiltrækker børn til at danse i deres fritidsklub. Næste skridt er at finde frem til hvordan vi fastholder de danseinteresserede skoleelever og får dem til at blive medlemmer.

Hvad dette kræver, viser sig at være forholdsvis unikt for hver enkelt klub. Nogle mangler elever, nogle mangler instruktører mm.
Danmarks Sportsdanserforbund | Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby

Opgaven er ikke nem, den vil kræve, at vi samler op, får evalueret hele vejen rundt og deler erfaring og giver det tid til at blive etableret.

Sidst i denne orientering kan klubben læse lidt om historikken bag Danmarks Bedste Danseklasse og vejen frem til Skole OL.

Klubudvikling
Klubudvikling er mange ting og kan være meget forskellig fra klub til klub.
DS har som tidligere meddelt ansat Jan Donde som ny udviklingsleder. En af Jans opgaver er at hjælpe klubberne med at skabe udvikling.

Det står naturligvis de enkelte klubber frit for at tage imod tilbud, men vi håber naturligvis at mange vil benytte sig af muligheden for et opstartsmøde. På opstartsmødet tager vi i fællesskab temperaturen på klubben og får talt os hen til de ambitioner, udfordringer, og lignende, klubben måtte have. Det være sig i forhold til at strømline driften, arbejde målrettet med fastholdelse og rekruttering m.m.

Klubudvikling kan også være Skole OL, eller andre nye tiltag i forskellige alderssegmenter, osv.

Da Jan også har ansvaret for forbundets strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund og er involveret i processen omkring opbygning af den nye samlende danseorganisation Dans Danmark, vil der samtidig være mulighed for at få en god dialog om klubbens muligheder for at byde ind på disse områder.

Jan er ansat i en 20-timers stilling og Maja i en 12-timers stilling. Vi er således ikke ”på” 24/7, men vil gøre vores yderste for at servicere jer.

Hvis vi skal lykkes med Skole OL og udvikling i det hele taget, skal det skabes i et konstruktivt og respektfuldt samarbejde mellem os og klubberne.

Vi glæder os og kan kontaktes som følger:

Maja Juel-Hansen 
Skoleprojekt@sportsdans.dk
40212431

Jan Donde
jadon@sportsdans.dk
22274753

Historikken ifm. skoleprojektforløbet:
I oktober 2018 kontakter Micki Chow og Karen Pedersen Maja Juel-Hansen (senere projektleder) og spørger om hun kan lave et projekt, der udbreder danseglæde, indeholder en konkurrence, er i børnehøjde og inddrager applikationen Badjango, samt et projekt der kan skaffe flere børn til DS klubber.
Danmarks Sportsdanserforbund | Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 | 2605 Brøndby

Formålet var et ønske om at udbrede kendskabet til og opstarte dans i skolernes SFO og fritidsklubber. Årsagen til dette var bl.a. at projekter i Irland, havde vist denne metode særdeles effektiv i forbindelse med at opstarte dansehold.

I foråret 2019 udformer Maja projektet og i samarbejde med Karen og Ronja Egemose (tidl. Dansk Forening for Rosport, udformes ansøgning til DIF initiativpulje til projektet ”Danmarks bedste danseklasse (dabeda).

Projektet ”Danmarks bedste danseklasse” opstartede august 2019 og sluttede april 2020.
Over 1000 børn deltog. Resultatet af dabeda projektet er, at 8 klubber og mere end 1000 skolebørn har medvirket i forløbet.

Flere steder, var der samlet mere end 500 elever, stemningen var høj og DS-instruktører viste deres kundskaber i både latin, breaking og hip-hop.

I forlængelse af skoleforløbet, tilmeldte og gennemførte omkring 15 børn pr. skole dans i fritidsklubben i en 3 måneders periode.

I flere skoler, klubber/SFO blev undervisningen lukket ned før tid og andre steder stoppede børnene med at gå til dans efter få gange og disse elever tæller ikke med i statistikken.
Hver klub har, hvis ønsket, kunne tilbyde en underviser lønnet oplæring i forløbet ”Danmarks bedste danseklasse” og denne instruktør er også tilbudt job som instruktør i SFO efterfølgende, samt gratis 1 – dagskursus i ”Øvelsesbank 1”.

Formålet med at oplære instruktører og lønne dem under oplæringen, var at de efterfølgende kunne blive instruktør i forbindelse med Skole OL-projektet.

Se stemningen i denne video

Godt nytår.

Danmarks Sportsdanserforbund
Maja Juel- Hansen og Jan Donde