Covid-19 revideret vejledning i relation til Idrættens Rejseforsikring

”Idrættens rejseforsikring dækker individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en forening eller forbund på en idrætsrejse.

 

Dækningsomfanget af forsikringen afhænger imidlertid af Udenrigsministeriets rejsevejledning. Dette indebærer, at afbestillings- og andre corona-relaterede udgifter til f.eks. indlæggelse, hjemtransport, evakuering og ufrivilligt ophold ikke er dækket, såfremt rejsen er købt på et tidspunkt, hvor Udenrigsministeriet har frarådet rejse til landet (orange eller rød markering). Rejseforsikringen dækker dog udgifter til indlæggelse og hjemtransport som følge af en ulykke eller skade, bagageforsinkelse mv. på sædvanligvis uanset Udenrigsministeriets rejsevejledning til det pågældende land.

 

Se nedenstående skema for yderligere uddybning:

 

FAQ

 

UM’s rejsevejledning på bestillings/købstidspunktet Dækningsomfang
Rød/orange

 

 

 

 

 

Forsikringen dækker på sædvanligvis med undtagelse af:

 

Afbestillingsudgifter og andre Corona-relaterede udgifter, herunder sygdom, indlæggelse, hjemtransport, evakuering og ufrivilligt ophold.

 

Gul/grøn

 

 

 

 

 

Forsikringen dækker på sædvanligvis – også corona relaterede udgifter

 

Dette gælder, uanset om rejsevejledningen senere måtte ændre sig.

UM’s rejsevejledning på

afrejsetidspunktet

Rød/orange

 

 

Afhænger af UM’s rejsevejledning på købstidspunktet af rejsen.

 

Gul/grøn = sædvanlig dækning

Orange/rød = begrænset dækning

 

Gul/grøn

 

Forsikringen dækker på sædvanligvis – også corona relaterede udgifter.

 

Dette gælder også, selvom rejsen er købt på et ”orange/rødt” tidspunkt (dog ikke fsva. afbestillingsforsikringen)

 

(Det skal bemærkes, at skemaet alene har vejledende karakter)

 

 

Yderligere informationer kan findes på

http://www.idraettensforsikringer.dk/

 

Spørgsmål til dækning vedr. Corona Virus rettes til Falck på 44 20 26 76.”