Elite- og Breddeaktivitet.

Elite- og Breddeaktivitet.

Det er med stor glæde at vi kan oplyse at der nu efter alle dansk rangliste vil være en Elite- og Breddeaktivitet.

Dette er blevet muligt, da vi nu har udenlandske dommere med til alle ranglister.

Så snart vi har navne på de dommere og trænere, der vil være på den enkelte aktivitet, oplyses det her på siden og for bruttogruppen og kraftcenter modtager i også en mail.

Da hele bruttogruppen og kraftcenter endnu ikke er udtaget for i år, deltager man mod en egenbetaling på 200,- kr. indtil man er udtaget. Herefter betaler man ikke for eliteaktivteterne.

Bliver man udtaget dagen før en eliteaktivitet betaler man derfor ikke.

Gode dansehilsner

Jesper Horsted