God sommer!

God sommer

DS vil gerne ønske alle en rigtig glædelig sommer.

For at man kan have en fornemmelse af, hvad der sker i forbundet, vil jeg hermed komme med en opdatering.

Vi har rigtig mange skibe, der skal til at sejle i det kommende efterår.

 

ATK

ATK sportsdans (aldersrelateret træningskoncept i Sportsdans). DS udgav i 2015 i samarbejde med Team Danmark en bog ved dette navn. Nu er tiden kommet til en implementering i praksis, hvor DS har fået godkendt en 3 prig implementeringsplan, 2019 – 2021. Der kommer meget mere info herom på DS hjemmeside i løbet af de næste par måneder.

Kort fortalt bliver det et tilbud til alle DS sportsdans klubber, hvor man kan blive klogere på “best practice” indenfor talentudvikling herunder f.eks også en rigtig spændende træneruddannelse.

Har din klub ikke modtaget AKT sportsdans bogen og/eller kunne du tænke dig at høre mere herom, er du velkommen til at kontakte faglig ansvarlig Helle Loft på tlf. 22621988 eller mail: info@loftjensendans.dk.

 

Strategi – projektet:

Siden 2016 har vi arbejdet sammen med Senior – Square – og Folkedanserne om at lave et fælles forbund i 2021. Dette arbejder går helt frem efter planen, og der er i foråret blevet afholdt 2 møder, hvoraf det sidste var et evalueringsmøde, hvor DIF kom med input og accept af det videre forløb. Der er blevet nedsat seks arbejdsgrupper, som skal se på, hvordan vi kommer videre. Disse grupper er:

1. Kommunikation og juridisk fremgang
2. organisering, medlemskab og demokratisk opbygning
3. Vision, kulturer og økonomi
4. Uddannelsestilbud
5. talentudviklingstilbud
6. Kommunikation/markedsføring

 

Breaking

Måske har I læst, at breaking kommer på OL – programmet i Paris 2024. Dette indebærer, at vi skal ud af busken og få lavet diverse tiltag til at få gjort nogle unge mennesker klar til denne udfordring. Til dette har vi nedsat et udvalg, som er i gang med at finde Danmarks breakere. Udvalget skal arrangere events med breaking, så jeg håber, vi ser dem til efteråret. Vi støtter op om projektet ligesom alle andre projekter med penge og råd fra vores samarbejdspartnere ( Team Danmark og Danmarks Idræts Forbund)

 

Skoleprojekt

Sidst men ikke mindst har vi vores skoleprojekt, som nogle af jer allerede har stiftet bekendtskab med, idet lederen på dette projekt – Maja – har kontaktet nogle klubber, og hvis I ikke er blevet kontaktet i dette forår, vil I blive det næste år. Maja har udviklet en fantastisk danseapp, som skal anvendes ude på skolerne, og meningen er, at man derefter laver undervisning i fritdsklubberne/SFO. Det hele munder ud i et danseevent, og vores håb er, at vi inden for 2 år kommer med til skole-OL. Dette projekt er støttet af DIFs initiativpulje med et stort beløb, og forbundet putter også penge i. Så vi håber, at alle tager godt imod Maja, hvis hun kontakter jer.

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle klubber for et rigtig godt arbejde og samarbejde i første halvår af 2019. Tak til vores samarbejdspartnere: Team Danmark og Danmarks Idræts Forbund, som altid er villige til at hjælpe og støtte op om vores ideer .

Jeg glæder mig til at se jer ude i hallerne til efteråret.

Med dette lille update ønsker jeg endnu en gang – RIGTIG GOD SOMMER