Invitation til European Universities Championship – Standard og Latin – Adult

Vi har fået en invitation til European Universities Championsship – Adult, der finder sted 22. september 2019 i Bratislava. Dette mesterskab afholdes i både standard og latin. Denne turnering er en åben turnering, hvor er ikke er nogle krav i forhold til placering på ranglisten, så den er åben for alle der opfylder turneringens deltagelseskrav.

Der er nogle krav der skal opfyldes for at kunne deltage, der følgende:

  • Begge danserer skal være studerende på universitet og være under 29 eller have afsluttet universitet senest 12 måneder før turneringsdato eller være studerende på sidste år på gymnasiet
  • Ved turneringsstart skal begge dansere kunne fremvise ISIC, studiekort eller eksamensbevis

Se den engelske version af disse krav i invitationen nedenfor.

TIlmelding til turneringen skal gøres via forbundet, så hvis I måtte opfylde krav og gerne vil deltage skal I fremsende følgende informationer:

  • Fornavn / Efternavn på begge dansere
  • MIN nummer
  • Hvilken disciplin man deltager i
    • Der kan stilles op i både standard og latin
  • Studiestedets informationer:
    • Undervisningsstedets fulde navn
      • Universitetets eller High School navn
    • Fakultet
    • Studieår
    • Email adresse
      • Både på herren og damen i parret

Se tilmelding her – Tryk her

Tilmelding ovenstående informationer sendes til tu@sportsdans.dk SENEST 5. AUGUST 2019

Som det fremgår af invitationen, så vil organizer betale for 1 nats overnatning på Hotel Modena, hvis man også deltager i World Open under turneringen.

Skulle der være spørgsmål til turneringen kan Jimmi Kristensen kontaktes på tu@sportsdans.dk inden tilmedlingsfristens udløb.