Invitation til informationsmøde i Team Danmark for atleter om videregående uddannelse

Vi vil hermed informere om at Team Danmark onsdag d. 10. februar 2021 kl. 20.00-21.00 afholder et virtuelt informationsmøde for elever/atleter i Danmark vedrørende fortsat kombination af elitesport og videregående uddannelse.

 

Målgruppe er eliteatleter, der forventer at starte på videregående uddannelse indenfor den nærmeste fremtid – dvs. afgangselever og atleter, der er blevet studenter indenfor nogle år. Vi skriver til jer for at informere jer om arrangementet, samt at henstille til, at I informerer arrangementet videre til jeres atleter. Vi sender også informationen ud til kommuner og uddannelsesinstitutioner.

 

Informationsmødet har til formål at give oplysninger omkring de regionale og nationale muligheder der er for at fortsætte den dobbelte karriere på videregående uddannelser. Der vil ydermere være lidt inspiration til kvalificering og valg, samt mulighed for at stille spørgsmål.

 

Oplæggene vil komme ind på følgende temaer:

  • Information om regler og muligheder på uddannelser med og uden særlige elitesportsordninger
  • Online uddannelsesmuligheder
  • Gode råd til det gode ’dual career’ forløb
  • Kvote-2 og elitesports-kvalifikationer atleterne kan fremhæve
  • Team Danmarks tilbud til atleter på videregående uddannelser
  • Gode råd til sabbat-år og til anden kompetenceudvikling under aktiv karriere

 

Tid og sted:

Onsdag d. 10.2.2021 kl. 20.00-21.00

Tilmelding sker via dette link: TILMELDING

 

Oplægget optages og sendes automatisk ud til de tilmeldte deltagere, samt oploades på Team Danmarks youtube-kanal.

 

Har I eller jeres atleter spørgsmål, så er I velkomne til at kontakte Magnus Wonsyld (mawo@teamdanmark.dk , mobil 30104268) eller Christina Teller (chte@teamdanmark.dk , mobil 23267610)

 

Se Team Danmarks hjemmeside:

https://www.teamdanmark.dk/uddannelse/videregaaende-uddannelse