Nye coronaregler

Regeringen har lagt op til, at der på ny indføres krav om coronapas for at få adgang til lokaler, lokaliteter og arrangementer med over:

  • 200 tilskuere/deltagere mv. indendørs (forstået som det antal billetter, der udbydes ifm. en forestilling/event/kamp i biograf, teater, idrætshal) og uanset om der er tale om siddende eller stående tilskuere/deltagere mv.

  • 2.000 tilskuere/deltagere mv. udendørs (forstået som det antal billetter, der udbydes), og uanset om der er tale om siddende eller stående tilskuere/deltagere mv.

På baggrund af foreløbige oplysninger fra Kulturministeriet forventer vi ikke, at der bliver stillet krav om coronapas for idrætsudøvere.

Der stilles alene krav om coronapas ved betalende tilskuere i forbindelse med idrætsarrangementer med flere end 200 tilskuere indendørs og 2.000 tilskuere udendørs. Kravet forventes ikke at skulle gælde forældre eller deltagere ved fx børneidrætsstævner. Ved betalende tilskuere forventes at forstås det antal billetter, der udbydes. Hvis tilskuerne har fået gratis billetter, som normalvis ville være udbudt til salg, forventes disse også at være omfattet.

Kulturministeriet forventer, at rammerne for kontrol af coronapas i vidt omfang vil svare til den praksis, som vi kender fra tidligere. Det vil således være arrangøren, der forventes at tjekke coronapasset.

Dette skal man tage med i sine betragtninger, når man afholder diverse arrangementer.

På forhånd tak

Med venlig hilsen – Best Regards

Karen Pedersen

Formand – President

 

Telefon – Phone  +45 40 76 61 47