Sport Event Denmark ønsker med dette opslag at høre om vi, i DS, har en (eller flere) der kunne have interesse i at deltage på Idrættens Event Management Uddannelse.

Sport Event Denmark ønsker med dette opslag at høre, om vi, i DS, har en (eller flere) medarbejder(e), der kunne have interesse i at deltage på Idrættens Event Management Uddannelse.

 

Målgruppe og indhold
Uddannelsen henvender sig til nuværende eller kommende arrangører af internationale sportsevents og er bygget op om de problemstillinger, som opstår i eventarbejdet, fx inden for budgettering, konceptudvikling, kommunikation/presse, sponsorarbejde, sikkerhed, akkreditering, sideevents, frivillige mv. Vi sigter mod at give inspiration og sparring til arbejdet, ligesom uddannelsen er en oplagt mulighed for at udbygge sit netværk i idrættens verden og høre om andres erfaringer.

 

Interessetilkendegivelse
Der er endnu ikke lagt et detaljeret program for uddannelsen, da denne henvendelse i første omgang er en interessetilkendegivelse. Men såfremt der er grundlag for det, sigter vi mod at udbyde uddannelsen med start ultimo 2021.

 

For uddybning kan Invitationsfolderen for 2019-uddannelsen ses vedhæftet. Omfang og prisniveau for 2021-uddannelsen forventes at ligge på samme niveau, dog med en mindre prisregulering.

 

Af hensyn til programlægning mv. vil vi meget gerne høre fra jer inden 12. februar – både hvis I mener, at der kunne være en/flere i jeres organisation, som kunne tænkes at have interesse i uddannelsen og, hvis I ikke vurderer, at der er.

About Danmarks Sportsdanserforbund

View all posts by Danmarks Sportsdanserforbund →