Til alle klubber

DS ønsker alle danseinteresserede en rigtig glædelig jul og et dejligt dansenytår.

2019 har været et særdeles spændende år på rigtig mange områder.

Vores dansere gjorde en fantastisk indsats, lige meget hvor de er rejste hen. Måske har resultatet ikke altid været ligge det I havde forventet, men efterfølgende har I arbejdet hårdt videre for at vise, at I kan nå jeres mål.

Som det altid sker inden for sportens verden er der nogle, som stopper, og i dette tilfælde valgte Umberto og Louise at stoppe i foråret, og i efteråret traf Bjørn og Ashly samme beslutning. DS siger jer mange tak for den store indsats I har gjort på dansegulvet. Vi ønsker jer al mulig held og lykke i fremtiden og håber på I fortsat vil være en aktiv del i DS.

I år var det PD, som hev medaljer hjem til Danmark, idet Nikolaj og Marta blev nr. 3 ved VM i 10 – dans Stort tillykke til jer. Bjørn og Ashly vandt guld i showdance og 10 – dans. Ligeledes stort tillykke til jer.

Mange af vores par har ligget inde i semifinaler ved diverse mesterskaber, cups osv. Det glæder os altid at læse om jeres bedrifter ude i den store vide verden.

Det blev også i år DS fpr første gang søsatte et projekt.  Projektet  Badjango – er målrettet folkeskolen. Med støttte fra initiativfonden er det lykkedes at finde penge til dette. Vi ser frem til at få flere medlemmer ude på skolerne og dermed i klubberne.

Breaking er i år også blevet en del af DS. Til at udvikle dette er der nedsat et udvalg, som skal lave en strategi, så vi måske kan få en eller to med til OL i 2024 i Paris.

Der arbejdes stadig mod en fællés organisation bestående af Folkedans Danmark, seniordans og squaredans. Dette er en del af vores strategiske mål, som blev sat i 2016. Arbejdet går planmæssigt og positivt. Vi skal have lavet en fælles organisation i 2021.

For første gang i DS historie afholdt vi i november årsmøde. Dette skete efter at regionerne i begyndelsen af året blev nedlagt. Det var et godt og konstruktivt møde. Man kan på denne side læse referatet derfra.

Til slut vil jeg gerne takke alle de mange frivillige, som laver et kæmpestort arbejde ude i det danske land, og en stor tak til alle danserne for jeres positive måde at være på

GOD JUL

Julehilsner

Karen Pedersen
Formand