Vi beder venligst om at spørgsmål rettes direkte til det relevante udvalg.

DS’ udvidet forretningsudvalg har besluttet, at der ikke indgås dialog eller eller svares på spørgsmål via Facebook.

Vi henviser til at man, hvis man har spørgsmål til forbundet, eller kommentarer til driften heraf, kontakter det relevante udvalg eller, at man benytter den officielle vej gennem egen forening/klub ved spørgsmål af mere overordnet karakter.

Tak for jeres forståelse 🙂

Med venlig hilsen

Forretningsudvalget