VIGTIG INFORMATION TIL ALLE KLUBBER

Alle klubber skal huske at indberette medlemstal til DIF snarest.