“Bobler” koncept/udtagelser 2018

”Bobler” konceptet skal ses som et ”add on” til elite konceptet. Boble konceptet var i 2017 et pilotkoncept, som vi i 2018 har valgt at fortsætte med få ændringer.  Vi forholder os retten til at justere konceptet løbende.

Målgruppe/kvalifikationskrav/guidelines:

Voksne

 • Optages hvis parret vurderes til at være ”tæt på” voksen par optaget i bruttogruppen

Ynglinge

 • Standard/Latin: Min 2 top 6 placeringer i enten standard eller latin (samme disciplin) fra DM 2018, DM 2017 og 1. rang 2018 ELLER
 • Kombi: Min 1 top 3 placeringer i 10 danse fra DM 2017 og 1. rang. 10 dans 2018 SAMT 1 top 6 placering i både standard og latin fra DM’er 2018, DMér 2017 eller 1. Rang. Latin eller stand. 2018

U21

 • Optages hvis parret vurderes til at være ”tæt på” u21 par optaget i bruttogruppen

Junior 2

 • Hvis Internationalt niveau/potentiale vurderes, kan wildcard til gruppeundervisningen tilbydes (men IKKE direkte støtte, jf DS/TD’s overordnede politik herfor)

Indhold:

Elitesamlinger (per samling):

 • 3-4 gruppelektioner per disciplin i særskilt gruppe, og primært ved internationale instruktører
 • Evt. 1 fællestræning med Elitegruppen
 • Afvikles typisk indenfor én dag/1 døgn
 • Måltider/snacks ifm deltagelsen – evt. overnatning som udgangspunkt på egen hånd/for egen regning
 • Evt mulighed for køb af privatlektioner med rabat, dog forudsat at der er kapacitet efter bookinger fra Elitegruppen

Tilskud til deltagelse i Internationale WDSF turneringer/festivaler – per par (gælder IKKE Jun2 par, og garanteres ikke for par optaget med wildcard):

 • Kr. 2.500 i tilskud til en af følgende, hvis parret deltager i enten German Open til august eller Austrian Open i november eller WDSF North European Championship SAMT
 • Kr. 2.500 i tilskud til deltagelse i valgfri WDSF turnering/festival, men efter forudgående godkendelse af Sportschefen.

Modydelser/Krav:

 • At man generelt deltager i de udbudte aktiviteter (inkl KC) i fuldt omfang, og at evt afbud kun sker efter forudgående aftale med Sportschefen.
 • At man løbende holder Sportschefen orienteret om evt væsentlige ændringer/udfordringer ift parrets karriere/satsning.
 • At man udelukkende repræsenterer DS eller en DS klub ifm holdkampe – nationalt og internationalt (medmindre man har anden forudgående aftale med Sportschefen herom)
 • At man udelukkende promoverer (sociale medier, presse mv) egne resultater opnået i DS eller WDSF regi
 • Deltagelse i min. 2 ud af 3 følgende WSDF turneringer: Austria Open, German Open og WDSF North European Championship, såfremt andet ikke er forudgående godkendt af Sportschefen.
 • Deltage i min. 2 ud af 3 ranglister per disciplin, såfremt andet ikke er forudgående godkendt af Sportschefen.

Yderligere info:

 • ”Bobler” ydelser tilbydes uden yderligere brugerbetaling, udover grundbeløb ifm KC optagelse/deltagelse
 • 10 danse par der kun er optaget i én af disciplinerne, får som udgangspunkt også mulighed for at deltage i gruppeundervisningen i den modsatte disciplin

Udtagelser:

Ud fra disse rammer og guidelines har eliteudvalget og sportschefen foreløbig foretaget følgende udtagelser, således at nedennævnte par (i vilkårlig rækkefølge) tilbydes optagelse i ”Bobler” gruppen frem til ultimo 2018 (gruppen bliver evt. suppleret i løbet af året, og første nye vurdering foretages efter 2. rangliste latin 28/9 2018:

Ynglinge:
Simon & Victoria, JDS
Kevin & Filippa, KAF
Marcus & Christine, ÅS
Martin & Emma, KAF

U21:
Jakob & Malou, KAF

Voksen:
Nicolai & Anna
Jesper & Olivia

Wildcard:
Erik & Erminia

Ovennævnte par bedes kontakte Glenn Weiss på sportschef@sportsdans.dk ASAP

Venligst

Glenn Weiss, Sportschef

Mette Elkjær EU formand