Bruttogruppe koncept og yderligere udtagelser 2018 (og yde yde aftale)

Overordnet målgruppe:

Bruttogruppen indeholder henholdsvis talentgruppen og udviklingsgruppen. Der kan som udgangspunkt maksimalt være optaget 5-8 par i programmet på et hvert tidspunkt

Talentgruppen:

Primært ynglinge og u21, som har bevist højt internationalt niveau – og potentiale til VM finale/medalje niveau senest som u21 par. Sekundært u23 par, som har bevist højt internationalt niveau og ved udgangen af det kalenderår den ældste i parret fylder 25 år udgår parret automatisk fra talentgruppen.

Udviklingsgruppen:

Primært voksenpar som har bevist højt internationalt niveau med potentiale for at udvikle sig til optagelse i elitegruppen (se særskilte kriterier)

Indhold/Elementer:

Der kan primært ydes støtte/tilskud til følgende aktiviteter/områder:

 • International konkurrence deltagelse
 • Træningslejre; herunder privat lektioner ved TD lejre
 • Øget daglig træning/undervisning Sekundært også eventuelt også støtte til ekspertbistand, som f.eks:
 • Sportspsykologi
 • Diætist
 • Fysisk træner
 • Fysioterapi

Disponering:

Efter udpegningen af aktuelle par, disponerer DS’ sportschef/ED i samråd med DS/TD arbejdsgruppen et rammebeløb pr par (ud fra ovennævnte kriterier/prioritering)

Elitesamlinger- og aktiviteter pr. kalenderår:

2-3 traditionelle elitesamlinger indeholdende:

 • 6-8 lektioners undervisning (lectures/workshops) pr kategori
 • 2 privatlektioner pr par med væsentlig rabat (verdensklasse atleter tilbydes et antal privat lektioner uden beregning, eliteatleter får op mod 50% rabat og bruttogruppen kan tilbydes en mindre rabat)
 • mulighed for køb af yderligere privatlektioner med/uden rabat (par som ligger indenfor primær målgruppe på samlingstidspunktet og/eller som skal/vurderes til at skulle repræsentere os ved EM/VM i yng/voks indenfor kort tid, prioriteres højest i denne forbindelse)
 • Fælleslectures, fællestræninger og alternative emner
 • Måltider og evt hotel (begge parter udenbys)
 • Evt rejsetilskud, hvis der er overvægt af samlinger i Aarhus frem for København – eller omvendt (delvis udligning af evt. skævvridning)

2-3 eliteaktiviteter primært ifm DM’er/Internationale turneringer i DK indeholdende:

 • 4-6 lektioners undervisning (lectures/workshops) pr kategori
 • 2 privatlektioner pr par med væsentlig rabat (verdensklasse atleter tilbydes et antal privat lektioner uden beregning, eliteatleter får op mod 50% rabat og bruttogruppen kan tilbydes en mindre rabat)
 • Evt mulighed for køb af yderligere privatlektioner med/uden rabat (par som ligger indenfor primære målgruppe på aktivitets tidspunktet og/eller som skal/vurderes til at skulle repræsentere os ved EM/VM i yng/voks indenfor kort tid, prioriteres højest i denne forbindelse)
 • Evt måltider, hotel og rejsetilskud, jf ovenfor

Yderligere goder/tilbud:

 • Spiseordning med tilskud (uni-caféen, Aarhus Uni. eller Idrættens Hus, Brøndby)
 • Mulighed for fri adgang til fitness/styrketræning i TD’s egne styrketræningscentre i Aarhus (Atletion) eller Brøndby (Idrættens Hus) – samt efter nærmere information formentlig også i eksterne/kommercielle centre (hvis behov)

Helårs karriereplan:

 • Helårs karriereplan for hvert af de optagne par tilsendes til sportschef, hvorefter der indbydes til et samarbejdsmøde med parret, parrets danske coach, sportschefen og et ED-medlem.
 • Ifm udarbejdelsen af denne plan aftales det, ud fra et disponeret rammebeløb, hvilke aktiviteter – internationale turneringer, daglig træning/udvikling, træningslejre mv – der konkret støttes/betales af dette

Modydelser/Krav:

 • Helheds/optagelses samtale: Afstemme forventninger ift samarbejdet, og sikre at begge parter er interesseret i samarbejdet på de givne vilkår
 • Underskrevet yde/yde aftale
 • At man generelt deltager i de udbudte aktiviteter i fuldt omfang, og at evt afbud kun sker efter forudgående aftale med Sportschefen.
 • At man løbende holder Sportschefen orienteret om evt væsentlige ændringer/udfordringer ift parrets karriere/satsning, herunder skader mv.

Udtagelser

Ud fra disse rammer og guidelines har eliteudvalget og sportschefen foreløbig foretaget følgende yderligere udtagelser, således at nedennævnte par (i vilkårlig rækkefølge) tilbydes optagelse i bruttogruppen frem til ultimo 2018 (gruppen bliver evt. suppleret i løbet af året, og første nye vurdering foretages efter 2. rangliste latin 28/9 2018.  Herefter forholder vi os ligeledes retten at justere konceptet, hvis dette vurderes nødvendigt.

10 danse par der kun er optaget i én af disciplinerne, får som udgangspunkt også mulighed for at deltage i gruppeundervisningen i den modsatte disciplin.

Standard:
Gabriele & Kristine, KAF
Mathias & Sandra, KAF

Latin:
Valeriu & Line, ÅS
Mads & Alva, KAF

 

Venligst

Glenn Weiss, sportschef

Mette Elkjær, EU formand

 

Yde yde aftale 2018