Kraftcenter koncept og udtagelser 2018

Indhold:

Kraftcenter (per samling):

 • 4 samlinger per år: 2 i vest og 2 i øst.
  • 8 x 45 minutter gruppelektioner
  • 2x 45 minutters emne fra ATK: sportspsykologi, fysisk træning, diætist mm.
  • 4 x 45 fællestræning efter instruktørs valg
  • 2x 45 minutter implementering af ATK for trænerne
  • Afvikles typisk over 2 dage
 • 2 endags samlinger, der som udgangspunkt afholdes efter DMér

Modydelser/Krav:

 • At de i koncepterne nævnte grundbeløb indbetales inden for de nævnte tidsfrister – enten i ét beløb eller i de skitserede rater – se nedenfor. (Grundbeløbet er IKKE muligt at få refunderet – hverken helt eller delvist. Hvis man stopper som par, eller én af parterne bliver skadet i perioden, kan man fortsat deltage som ”single” i gruppe-/fælles seancer i perioden).
 • At til stadighed at holde Elitedriften/sportschefen orienteret om en valid e-mailadresse hvorpå man kan træffes med kort varsel – og som checkes dagligt.
 • At de tilsendte informationer mv forud for de enkelte aktiviteter besvares grundigt og seriøst, og indsendes inden for den angivne tidsfrist.
 • At man generelt deltager i de udbudte aktiviteter i fuldt omfang, og at evt afbud kun sker efter forudgående aftale med Sportschefen.

Betaling:

Grundbeløb for deltagelsen i Kraftcenter gruppen for hele 2018 er: std/lat: kr. 2.000 pr. person, kombi: kr. 2.500 pr person, og indbetales efter nedenævnte plan til DS’ kasserer på DS’ konto: Reg. nr. 5472 kontonummer 1070959. Husk at opgive navn.

 1. rate:  std/lat: kr. 1.000 pr. person, kombi: kr. 1.250 pr person – DEADLINE 1/5 2018
 2. rate:  std/lat: kr. 1.000 pr. person, kombi: kr. 1.250 pr person – DEADLINE 1/10 2018

Det bemærkes at brugerbetalingen er inkl al fortæring på samlingerne ligesom vi medvirker til at arrangere/foranlediger ophold/overnatning ifm weekend samlinger i modsatte region (evt også privat indkvartering). Team Danmark elitekommunerne i København og Aarhus yder betragtelige tilskud til projektet, hvilket er en afgørende faktor for at brugerbetalingen fortsat kan holdes på dette forholdsvis beskedne niveau.

Single eller nydannede par:

Er du single eller nydannet par har du også mulighed for at blive optaget i KC gruppe for 2018.

Singler (som tidligere har været optaget som par) 

Nydannede par (hvor min én af parterne tidligere har været udtaget) 

Såfremt du ønsker at være en del af vores Kraftcentre her i 2018 (evt med ny partner, jf nederste linje), skal du sende en mail til Glenn Weiss på sportschef@sportsdans.dk

Samtidig bedes du kort beskrive status på din nuværende dansemæssige situation:

Single:

Hvad er status på partnersøgning? Hvad er der konkret gjort? Hvad er dine ”krav”/ønsker til ny partner?

Hvordan er dine ambitioner, og din lyst til fortsætte dansen på eliteniveau?

Hvordan ser din danseuge ud i en ”normal situation” – hvor/hvor meget træner du? Hvor/hvor meget undervisning modtager du?

Nyt partnerskab:

Beskrivelse af ny partner

Det nye ”set-up” – ”normal danseuge”, hvilke trænere, hvilken klub mv

Jeres ambitioner og forventninger til fremtiden, i første omgang resten af 2017

Såfremt vi IKKE har hørt fra DIG konkluderer vi dermed at DU pt ikke er interesseret i at være en del af vores Kraftcentre 2018.

Yderligere info:

Herudover skal det nævnes, at Kraftcenter aktiviteterne er til for at skabe et uddannelses- og udviklingsmiljø af høj kvalitet baseret på vores ATK bog, med information og træning i teknisk kunnen, suppleret med de mere atletiske aspekter. Derfor forventes det at parrene møder op med en professionel indstilling og vilje til at forbedre sig. Elitedriften ligger stor vægt på stabilitet og seriøsitet fra parrenes side.

Tilsagn om jeres deltagelse i Kraftcenter projekter som helhed samt angivelse at træffe e-mail SKAL – af hensyn til den kommende samling – fremsendes til Glenn Weiss på sportschef@sportsdans.dk senest fredag den 21. april 2018. Såfremt vi IKKE har modtaget jeres tilsagn inden denne tidsfrist, betragter vi jeres manglende respons som et NEJ TAK til dette tilbud.

Foreløbige datoer for samlinger:

 • 19-20 maj
 • 25-26 aug
 • 20-21 okt
 • 8-9 dec

Udtagelser:

Eliteudvalget og sportschefen har foreløbig foretaget følgende udtagelser, således at nedennævnte par (i vilkårlig rækkefølge) tilbydes optagelse i  Kraftcenter-gruppen frem til ultimo 2018 (gruppen bliver evt. suppleret i løbet af året, og første nye vurdering foretages efter 2. rangliste latin 28/9 2018). Herefter forholder vi os ligeledes retten at justere konceptet, hvis dette vurderes nødvendigt.:

Junior 1:
Stephan & Laura
Markos & Nada

 Junior 2:
Phillip & Anna
Benjamin & Amalie
Mark & Charlotte
Tobias & Astrid
Erik & Isabella 

Ynglinge:
Artin & Cathrine
Asbjørn & Sigrid
Emil & Viktoria
Ivan & Victoria
Mikkel & Mathilde
Gustav & Luca

Voksen:
Edwin & Majbritt
William & Johanne
Artem & Amalie
Christoffer & Emily
Frederik & Nadia
Andreas & Ninette

Ovennævnte par bedes kontakte Glenn Weiss på sportschef@sportsdans.dk

Venligst

Glenn Weiss, Sportschef

Mette Elkjær EU formand