KC status 2018

KC status 2018
I forlængelse af vore tidligere udmeldinger omhandlende Kraftcenterkoncept 2018, kan vi oplyse følgende:
  • Et arbejdsudvalg bestående af Helle Loft (DS’ faglige ansvarlige for ATK – Aldersrelateret Trænings Koncept), Dennik Dan Ringgaard (tidligere ED medlem med KC som ansvarsområde) samt fungerende sportschef Mette Elkjær, barsler pt med udviklingen af et nyt og spændende KC koncept 2018.
  • Alle klubber der har par udtaget til KC 2018 vil blive kontaktet og hørt ift. relevante inputs.
  • Efter endt høring vil input fra klubberne og deres faglige ansvarlige trænere blive evalueret, hvorefter endelig KC koncept vil blive offentliggjort ca 1/8 2018.
  • De allerede offentliggjorte datoer for efterårs samlinger står foreløbig ved magt (d. 25-26 aug, d. 20-21 okt og d. 8-9 dec), men kan evt blive justeret ifm den endelige færdiggørelse af konceptet.
  • Efter offentliggørelsen af det endelige KC koncept 2018 ca 1/8, vil de udtagne par og dansere få en frist på ca 8-10 dage for endelige tilmelding til årets resterende aktiviteter.
God sommer til alle!