Supplerende kraftcenter udtagelser 2019

Supplerende Kraftcenter udtagelser 2019

Efter efterårets ranglister har elitedriften lavet følgende supplerende kraftcenter udtagelser for resten af 2019. Parrene er listet i tilfældig rækkefølge.

Junior 2:

Tobias og Ida, BD

Mark & Laura, JDS

Mads Emil og Isabella, ÅS

Ynglinge:

Gustav & Victoria, ÅS

Rui & Anne-Sophie, ÅS

Oscar & Anne-Sophie, KAF

Voksne:

Serhii & Stine, JDS

Pijus & Helena, ÅS

Tore & Johanne, JDS

Kontakt venligst sportschef Mette Elkjær senest d. 10 nov. ift. om i ønsker at tage imod denne udtagelse, hvis dette ikke allerede er gjort. Mail: sportschef@sportsdans.dk

Der udregnes en egenbetalings pris, som afspejler det antal samlinger som parret har haft mulighed for at deltage i. Årets sidste samling afholdes d. 30. nov-1. dec. i Århus.

Der laves først nye boblegruppe udtagelser igen i 2020, da der kun er 1 samling tilbage i år, hvor både bobler og kraftcenter par er inviteret på samme vilkår alligevel.

Læs mere om hele kraftcenter konceptet her: http://www.sportsdans.dk/eliteudvalget/kraftcenter-2019-og-udtagelser/

Dansehilsner

Sportschef Mette Elkjær