Supplerende udtagelser

Elitedriften har efter indstilling fra sportscheferne pr. 15. maj 2020 udtaget nedenstående par i en supplerende udtagelse til DS’s national team (bruttogruppen):

 

Gintz Berzins – Anna Krogsboell Buus, JDS (voksne, 10 dans)

Andrei Ghita – Nikita Loew Kristiansen, ÅS (voksne, 10 dans)

Dimitar Dimitrov – Cathrine Singer, BD (voksne, latin)

Simon Bomskov – Ilona Sak, BD (voksne, latin)

 

Og samtidig valgt at efterlade en plads til senere.

 

Udtagelsen er foretaget med udgangspunkt i bestyrelsens beslutning om en snarlig udvidelse af bruttotruppen med tilhørende delvis suspendering af udtagelseskriterierne.

De udtagne par er udtaget ud fra vores tro på deres potentiale, og de følgende helt objektive kriterier at Gintz og Anne lever op til udtagelses-kriterierne per dato, mens de øvrige tre par forventedes at leve op til dem i løbet af året / starten af 2021 på baggrund af at mindst den ene partner tidligere har været i bruttogruppen og/eller deltaget ved et EM/VM (f.eks. for ynglinge). Endvidere har vi lagt vægt på at parrene har reel mulighed for at deltage i national team aktiviteter, daglig træning etc.

 

I mellemtiden der desværre sket det, at Andrei og Nikita samt Simon og Ilona er ophørt.

 

Dermed består udvidelsen af bruttogruppen af

 

Gintz Berzins – Anna Krogsboell Buus, JDS (voksne, 10 dans)

Dimitar Dimitrov – Cathrine Singer, BD (voksne, latin)

 

Med mindst én plads til rådighed for en senere udtagelse.

 

Mvh

Jesper Skovsgaard Frederiksen, sportschef