“Bobler”-koncept 2019 og udtagelser

Hermed beskrivelse af årets koncept for “bobler”, samt udtagelser (nederst på siden).

”Bobler” konceptet skal ses som et ”add on” til elitekonceptet, og er fortsat et pilotprojekt som vi i 2019 har valgt at fortsætte med få ændringer.  Vi forholder os retten til at justere konceptet løbende.

 

Målgruppe/kvalifikationskrav/guidelines

Voksne, ynglinge og u21

 • Optages hvis parret vurderes til at være ”tæt på” optag i bruttogruppen
 • Deltagelse i min. 1 dansk rangliste/ DM sammen som par

Junior 2

 • Hvis Internationalt niveau/potentiale vurderes (kvartfinale specialist eller semifinale 10-dans v. VM, GOC, Austria open, eller turneringer med tilsvarende niveau) kan wildcard til gruppeundervisningen tilbydes (men IKKE direkte støtte, jf DS/TD’s overordnede politik herfor).
 • Deltagelse i min. 1 dansk rangliste/ DM sammen som par. 

Indhold

Elitesamlinger (pr. samling):

 • 3-4 gruppelektioner pr. disciplin i særskilt gruppe ved internationale instruktører
 • Evt. 1 fællestræning med Elitegruppen
 • Afvikles typisk inden for én dag/1 døgn
 • Måltider/snacks ifm deltagelsen – evt. overnatning som udgangspunkt på egen hånd/for egen regning
 • Evt mulighed for køb af privatlektioner med rabat, dog forudsat at der er kapacitet efter bookinger fra Elitegruppen

Tilskud til deltagelse i Internationale WDSF turneringer/festivaler – per par (gælder IKKE Jun2 par, og garanteres ikke for par optaget med wildcard):

 • Kr. 3000 i tilskud til deltagelse i valgfri WDSF turnering/festival (fx German Open eller Austria Open), men efter forudgående godkendelse af Sportschefen.
 • Særskilt tilskud til North European Championship til alle kraftcenterpar

Modydelser/Krav

 • At man deltager i de udbudte aktiviteter (inkl KC) i fuldt omfang, og at evt afbud kun sker efter forudgående aftale med Sportschefen. Jf. basisforpligtelserne kan 1 gang fravær på kraftcentersamling godkendes efter aftale med sportschef og kraftcenterkoordinatoren.
 • At man løbende holder Sportschefen orienteret om evt væsentlige ændringer/udfordringer ift parrets karriere/satsning.
 • At man udelukkende repræsenterer DS eller en DS klub ifm holdkampe – nationalt og internationalt (medmindre man har anden forudgående aftale med Sportschefen herom)
 • At man undlader at promoverer (sociale medier, presse mv) egne resultater opnået i andre danseforbund. Derimod meget gerne resultater opnået i DS, WDSF og private turneringer som fx de store engelske turneringer.
 • Deltage i min. 2 ud af 3 ranglister pr. disciplin, såfremt andet ikke er forudgående godkendt af Sportschefen. 


Yderligere info:

 • ”Bobler” ydelser tilbydes uden yderligere brugerbetaling, udover grundbeløb ifm KC optagelse/deltagelse
 • 10-dansere får som udgangspunkt mulighed for at deltage i gruppeundervisningen i begge discipliner, hvorfor udtagelses disciplin ikke er nedskrevet i udtagelserne. 

Udtagelser

Ud fra disse rammer og guidelines har eliteudvalget og sportschefen foreløbig foretaget følgende udtagelser, således at nedennævnte par (i vilkårlig rækkefølge) tilbydes optagelse i ”Bobler” gruppen frem til ultimo 2019 (gruppen bliver evt. suppleret i løbet af året, og første nye vurdering foretages efter DM i april)

Ynglinge

 • Gustav & Luca, ÅS
 • Sergey & Cassandra, ÅS
 • Rytis & Cathrine, KAF
 • Ivan & Victoria, BD

U21

 • Jakob & Malou, KAF

Voksen

 • Nikolaj & Anna, KAF

Ovennævnte par bedes kontakte Mette Elkjær på sportschef@sportsdans.dk senest d. 5/2 2019

Mette Elkjær, Sportschef
Micki Chow, EU formand