Bruttogruppe-koncept og udtagelser

Hermed årets bruttogruppe-koncept og udtagelser (se nederst på siden). For yderligere informationer, se Elitestrategi 2019-2020.

 

Overordnet målgruppe

Bruttogruppen indeholder henholdsvis talentgruppen og udviklingsgruppen. Der kan som udgangspunkt maksimalt være optaget 8 par i programmet på ethvert tidspunkt . I alt 15 par + PD i det nationale team.

Talentgruppen

Primært ynglinge par og u21 par, som har bevist højt internationalt niveau – og potentiale til VM finale/medaljeniveau senest som u21 par. International niveau defineres bedste halvdel til VM/EM og/eller som top 48 ved store internationale turneringer ( GOC, ROC eller turneringer med tilsvarende niveau). Parret skal yderlige min. have danset en dansk rangliste/DM sammen som par. Forventning til nationale resultater:

 • Ynglinge: top 2
 • U21: top 2

I 2019 udtages der i januar måned og evt. igen efter DM. Senere optag kan som udgangspunkt kun optages på wildcard.

Udviklingsgruppen

Voksen par som har bevist højt internationalt niveau med potentiale for at udvikle sig til optagelse som eliteatleter. International niveau defineres som top 48 ved store internationale turneringer (GOC, ROC eller turneringer med tilsvarende niveau). Parret skal yderlige min. have danset en dansk rangliste/DM sammen som par. Forventning til nationale resultater:

 • Voksne: top 6

I 2019 udtages der i januar måned og evt. igen efter DM. Senere optag kan som udgangspunkt kun optages på wildcard.

 

Indhold/Elementer

Der kan primært ydes støtte/tilskud til følgende aktiviteter/områder:

 • International konkurrencedeltagelse
 • Træningslejre
 • Øget daglig træning/undervisning

Sekundært også eventuelt også støtte til ekspertbistand, som f.eks: 


 • Sportspsykologi
 • Diætist
 • Fysisk træner
 • Fysioterapi

 

Disponering

Efter udpegningen af aktuelle par, disponerer DS’ sportschef/ED i samråd med DS/TD arbejdsgruppen et rammebeløb pr par (ud fra ovennævnte kriterier/prioritering)

 

Samlinger- og aktiviteter pr. kalenderår

1 fælles landsholdstræning

 • 6-8 lektioners undervisning (lectures/workshops) pr kategori 

 • Ved ønske min. 2 privatlektioner pr par med væsentlig rabat (verdensklasse atleter 
tilbydes et antal privat lektioner uden beregning, eliteatleter får op mod 50% rabat af den allerede nedsatte pris, som bruttogruppen tilbydes)
 • Evt. mulighed for køb af yderligere privatlektioner med/uden rabat (par som ligger indenfor primær målgruppe på samlingstidspunktet og/eller som skal/vurderes til at skulle repræsentere os ved EM/VM i yng/voks indenfor kort tid, prioriteres højest i denne forbindelse) 

 • Fælles lectures, fællestræninger og alternative emner 

 • Måltider og evt hotel (begge parter udenbys) 

 • Evt rejsetilskud, hvis der er overvægt af samlinger i Aarhus frem for København – 
eller omvendt (delvis udligning af evt. skævvridning) 


2 traditionelle elitesamlinger

 • 6-8 lektioners undervisning (lectures/workshops) pr kategori 

 • Ved ønske min. 2 privatlektioner pr par med væsentlig rabat (verdensklasse atleter 
tilbydes et antal privat lektioner uden beregning, eliteatleter får op mod 50% rabat af den allerede nedsatte pris, som bruttogruppen tilbydes)
 • Evt. mulighed for køb af yderligere privatlektioner med/uden rabat (par som ligger indenfor primær målgruppe på samlings-tidspunktet og/eller som skal/vurderes til at skulle repræsentere os ved EM/VM i yng/voks inden for kort tid, prioriteres højest i denne forbindelse) 

 • Fælles lectures, fællestræninger og alternative emner 

 • Måltider og evt hotel (begge parter udenbys) 

 • Evt rejsetilskud, hvis der er overvægt af samlinger i Aarhus frem for København – 
eller omvendt (delvis udligning af evt. skævvridning) 


2-3 eliteaktiviteter efter ranglister i efteråret

 • 4-6 lektioners undervisning (lectures/workshops) pr kategori 

 • Evt. mulighed for køb af privatlektioner med/uden rabat (par som ligger 
inden for primære målgruppe på aktivitets tidspunktet og/eller som skal/vurderes til at skulle repræsentere os ved EM/VM i yng/voks inden for kort tid, prioriteres højest i denne forbindelse) 

 • Evt måltider, hotel og rejsetilskud, jf ovenfor.

 

Yderligere goder/tilbud

 • Spiseordning med tilskud (pt. kun i idrættens Hus, Brøndby)
 • Mulighed for fri adgang til fitness/styrketræning i TD’s egne styrketræningscentre i Aarhus (Atletion) eller Brøndby (Idrættens Hus) – samt efter nærmere information formentlig også i eksterne/kommercielle centre (hvis behov)
 • Fitness world kort.

 

Helhedssamtaler og karriereplan

 • 2 årlige helhedssamtaler med sportschefen. Samtalerne har til formål at afstemme forventninger ift. samarbejdet og udarbejde en grundig helhedsplan pr. par, for sammen med jeres danske coach sikre at begge parter er interesseret i samarbejdet på de givne vilkår. Herudover er det hensigten at identificere hvilke målsætninger og evt. særlige fokusområder der er vigtigt for det enkelte par for den kommende periode. Sportschefen vil benytte Team Danmarks samtaleredskab ved helhedssamtalen, hvorved det sikres at samtalen har et holistisk udgangspunkt. Samtalen kan efter parrets ønske også udmunde i flere udviklingssamtaler med sportschefen. Dette er et nyt ekstra tilbud, som vi tænker er relevant for særligt bruttogruppeparrene, som jo ikke har adgang til TDs ekspert ydelser.
 • Ifm udarbejdelsen af denne plan aftales det, ud fra et disponeret rammebeløb, hvilke aktiviteter – internationale turneringer, daglig træning/udvikling, træningslejre mv – der konkret støttes/betales af dette.

 

Modydelser/Krav

 • Helheds/optagelsessamtale: Afstemme forventninger ift samarbejdet, og sikre at begge parter er interesseret i samarbejdet på de givne vilkår 

 • Underskrevet yde/yde aftale 

 • At man generelt deltager i de udbudte aktiviteter i fuldt omfang, og at evt afbud kun 
sker efter forudgående aftale med Sportschefen, jf. elite strategien
 • At man løbende holder Sportschefen orienteret om evt væsentlige 
ændringer/udfordringer ift parrets karriere/satsning, herunder skader mv. 


Udtagelser

Ud fra disse rammer og guidelines har eliteudvalget og sportschefen foreløbig foretaget følgende yderligere udtagelser, således at nedennævnte par (i vilkårlig rækkefølge) tilbydes optagelse i bruttogruppen frem til ultimo 2019 (gruppen bliver evt. suppleret i løbet af året, og første nye vurdering foretages efter DM weekenden i april.  Herefter forholder vi os ligeledes retten at justere konceptet, hvis dette vurderes nødvendigt.

10-dansere der kun er optaget i én af disciplinerne, får som udgangspunkt også mulighed for at deltage i gruppeundervisningen i den modsatte disciplin.

Standard

 • Gabriele & Kristine, KAF
 • Alexander & Mie, ÅS

Latin

 • Egor & Mie, KAF
 • Valeriu & Line, ÅS

10-dans

 • Alexander & Maria-Louise, KAF
 • Tudor & Nikita, ÅS

 

Mette Elkjær, sportschef
Micki Chow, EU formand