Forlængede ungdoms- og erhvervsuddannelses forløb

I forlængelse af den tidligere offentliggjorte nyhed om emnet:

http://www.sportsdans.dk/index.php/udvalgs-meddelelser/95-elitedrift/6363-ungdomsuddannelse-og-elitesport-2018-2019

er det nu tid for at søge om sportslig godkendelse, hvis du ønsker at gå efter et forlænget uddannelsesforløb ifm at dyrke sportsdans på eliteplan.

På Team Danmarks hjemmeside kan du læse mere om hvad et sådant forlænget uddannelsesforløb indebærer (se her:  http://www.teamdanmark.dk/Eksperter/Karriere-og-uddannelse/Articles%20Folder-uddannelse/Ungdomsuddannelse.aspx), og her kan du også se at tidsfristen til at indsende denne ansøgning er den 11. januar 2018, og at dette sker elektronisk via dette link (som du også kan finde på TD’s hjemmeside):

https://ungdom.teamdanmark.dk/Pages/StudentRegistration/StudentRegistration.aspx

HUSK at læse første side/vejledningen igennem FØR du påbegynder selve ansøgningen!

For DS-dansere skal man være “Udtaget til/potentiel Kraftcenterdeltager” for at man kan bevilges en sådan ”sportslig godkendelse”. Elitedriften har ansvaret for at vurdere/besvare de indkomne ansøgninger fra DS-dansere.

God Jul & Godt nytår til alle!

Eliteudvalget/Elitedriften