Kraftcenter 2019 og udtagelser

Hermed årets kraftcenter-koncept og udtagelser af par (nederst på siden). For øvrige informationer, se elitestrategi 2019-2020.

Indhold

 • 2 kraftcenter-samlinger pr. år med gennemsnitlig dette indhold:
  • 8 x 45 minutter gruppelektioner
  • 2-4x 45 minutters emne fra ATK: sportspsykologi, fysisk træning, diætist mm.
  • 4 x 45 fællestræning efter instruktørs valg
  • Afvikles typisk over 2 dage
 • 1 fælles landsholdssamling (Elite og KC) samling afvikles over 3 dage
 • 2 eliteaktiviteter
  • 2-5 lektioners undervisning (lectures/workshops) pr. kategori

Modydelser/Krav

 • At de i koncepterne nævnte grundbeløb indbetales inden for de nævnte tidsfrister – enten i ét beløb eller i de skitserede rater – se nedenfor. (Grundbeløbet er IKKE muligt at få refunderet – hverken helt eller delvist. Hvis man stopper som par, eller én af parterne bliver skadet i perioden, kan man fortsat deltage som ”single” i gruppe-/fælles seancer i perioden).
 • At til stadighed at holde kraftcenterkoordinator/sportschefen orienteret om en valid e-mailadresse hvorpå man kan træffes med kort varsel – og som checkes dagligt.
 • At de tilsendte informationer mv forud for de enkelte aktiviteter besvares grundigt og seriøst, og indsendes inden for den angivne tidsfrist.
 • At man generelt deltager i de udbudte aktiviteter i fuldt omfang, og at evt.  afbud kun sker efter forudgående aftale med Sportschefen.

Egenbetaling

Grundbeløb for deltagelsen i Kraftcenter gruppen for hele 2019 er: std/lat: kr. 2.000 pr. person, kombi: kr. 2.500 pr person, og indbetales efter nedenævnte plan til DS’ kasserer@sportsdans.dk på DS’ konto: 5359 0245716 Husk at opgive navn.

 1. rate:  std/lat: kr. 1.000 pr. person, kombi: kr. 1.250 pr person – DEADLINE 1/4 2019
 2. rate:  std/lat: kr. 1.000 pr. person, kombi: kr. 1.250 pr person – DEADLINE 1/9 2019

Det bemærkes at brugerbetalingen er inkl. al fortæring på samlingerne ligesom vi medvirker til at arrangere/foranlediger ophold/overnatning ifm. weekend samlinger i modsatte region (evt også privat indkvartering). Team Danmark elitekommunerne i København og Aarhus yder betragtelige tilskud til projektet, hvilket er en afgørende faktor for at brugerbetalingen fortsat kan holdes på dette forholdsvis beskedne niveau.

Partnersøgende eller nydannede par

Er du partnersøgende eller nydannet par har du også mulighed for at blive optaget i KC gruppe for 2019.

 • Partnersøgende (som tidligere har været optaget som par)
 • Nydannede par (hvor min én af parterne tidligere har været udtaget)

Såfremt du ønsker at være en del af vores Kraftcentre her i 2019 (evt. med ny partner, jf. nederste linje), skal du sende en mail til Mette Elkjær på sportschef@sportsdans.dk

Samtidig bedes du kort beskrive status på din nuværende dansemæssige situation:

Partnersøgende:

 • Hvad er status på partnersøgning? Hvad er der konkret gjort? Hvad er dine ”krav”/ønsker til ny partner?
 • Hvordan er dine ambitioner, og din lyst til fortsætte dansen på eliteniveau?
 • Hvordan ser din danseuge ud i en ”normal situation” – hvor/hvor meget træner du? Hvor/hvor meget undervisning modtager du?

Nyt partnerskab:

 • Beskrivelse af ny partner
 • Det nye ”set-up” – ”normal danseuge”, hvilke trænere, hvilken klub mv
 • Jeres ambitioner og forventninger til fremtiden, i første omgang resten af 2019

Såfremt vi IKKE har hørt fra DIG inden d. 18-02-2019 konkluderer vi dermed at DU pt ikke er interesseret i at være en del af vores Kraftcentre 2019.


Yderligere info

Herudover skal det nævnes, at Kraftcenter aktiviteterne er til for at skabe et uddannelses- og udviklingsmiljø af høj kvalitet baseret på vores ATK bog, med information og træning i teknisk kunnen, suppleret med de mere atletiske aspekter. Derfor forventes det at parrene møder op med en professionel indstilling og vilje til at forbedre sig. Elitedriften ligger stor vægt på stabilitet og seriøsitet fra parrenes side.

Tilsagn om jeres deltagelse i Kraftcenter projekter som helhed samt angivelse at træffe e-mail SKAL – af hensyn til den kommende samling – fremsendes til Mette Elkjær på sportschef@sportsdans.dk senest mandag 18.2.2019. Såfremt vi IKKE har modtaget jeres tilsagn inden denne tidsfrist, betragter vi jeres manglende respons som et NEJ TAK til dette tilbud.

Foreløbige datoer for samlinger: (ret til ændringer forbeholdes)

 •      26-28 april Fælles Elite/KC samling 3 dage, KAF – fastlagt

OBS! Nye datoer:

 • 31. august – 1. september, VEST
 • 30. november -1. december, VEST

 

 

Udtagelser

Eliteudvalget og sportschefen har foreløbig foretaget følgende udtagelser, således at nedennævnte par (i vilkårlig rækkefølge) tilbydes optagelse i  Kraftcenter-gruppen frem til ultimo 2019 (gruppen bliver evt. suppleret i løbet af året, og første nye vurdering foretages af DS efter DM weekenden i april 2019). Der kan løbende optages nye par i kraftcentertruppen igennem hele året. Herefter forholder vi os ligeledes retten at justere konceptet, hvis dette vurderes nødvendigt.:

Junior 2:

 • Mark & Charlotte, JDS
 • Tobias & Astrid, BD
 • Erik & Isabella, ADC

Ynglinge:

 • Rytis & Cathrine, KAF
 • Ivan & Victoria, BD
 • Mikkel & Mathilde, ADC
 • Gustav & Luca, ÅS
 • Rui & Frederikke, ÅS
 • Jakob & Patricia, KAF
 • Marcus & Iben, KAF
 • Sergei & Cassandra, ÅS

Voksen:

 • Nicolai & Anna, KAF
 • Emil & Viktoria, ÅS
 • Edwin & Majbritt, KAF
 • Jakob & Malou, KAF
 • Asbjørn & Sofie, KAF
 • Artin & Amanda, KAF

Ovennævnte par bedes kontakte Mette Elkjær på sportschef@sportsdans.dk inden d. 18-02-2019

Mette Elkjær, sportschef
Helle Loft Jensen, Kraftcenterkoordinator