Tillæg til elite- og talentpolitikken

Tillæg til DS Elite- og talentpolitik

Udtagelse til mesterskaber

På udvidet FU møde den 5. juni 2018 blev udtagelseskriterierne til mesterskaber præciseret. Det blev besluttet, at der skal foreligge en underskrevet aftale (basisforpligtelser) mellem atleter, som repræsenterer forbundet ved internationale mesterskabet og forbundet. Er man allerede en del af brutto- eller elitegruppen gælder allerede fungerende ”yde-yde aftale”. Den nye basisforpligtelses kontrakt vil derfor oftest blive relevant for junior 2 og evt. u21 par.

Kontrakten/basisforpligtelserne er vedhæftet her: Basisforpligtelser mesterskabspar

Hver opmærksom på at kontraktens punkter fra 2019 vil være gældende fra hele indeværende kalenderåret og kommende kalenderår (Eks. Et par udtaget til et mesterskab i 2026, så forpligter de sig til basisforpligtelserne i hele år 2026 og 2027). I 2018 vil det være gældende fra 20-09-2018 og frem samt hele 2019.

Link til referat fra udvidet FU møde d. 5 juni: http://www.sportsdans.dk/forretningsudvalget/moede-referater/referat-fra-udvidet-fu-moede-maj-2018-2/

 

VM ynglinge

Grundet præciseringen af udtagelseskriterierne er det ekstraordinært i år besluttet, at 2. parret i ynglingerækken kan ansøge om et tilskud op til 4000kr per par. Ansøgningerne vil blive behandlet og evt. udbetalt i slutningen af kalenderåret.

EU og indre FU vil vurderer senere på året om økonomien tillader, at forbundet betaler for/ giver fast tilskud til både junior 2 og 2. parret i ynglinge til internationale mesterskaber i fremtiden.

 

Brud på elite- og bruttogruppens yde-yde kontrakt

For at sikre klare forventningsafstemninger og en gennemsigtigt elitepolitik har EU valgt at præcisere og offentliggøre, hvordan brud på elitegruppens yde-yde kontrakt håndteres.

Parret trækkes 8% (dog min. 4000kr) af deres personlige støtte. Brydes kontrakten mere end 1 gang inden for to kalenderår forbeholder DS sig retten til at opsige samarbejdet.

Det fremhæves at ovenstående kun er gældende, hvis parret i god tid (min. 1 måned før begivenheden) og med en god forklaring henvender sig til sportschefen. Gøres dette ikke kan, der forekomme større konsekvenser. Herunder yderligere fratrække i den personlige støtte i de næste 2 kalenderår. I ekstreme tilfælde vil udtagelse til internationale mesterskaber kunne fratages parret.

Undtagelser & dispensation:

  • Ved særlig godkendt sygdom, dødsfald i nærstående familie og graviditet vil parret undtagelsesvis få godkendelse efter underskrift af tro og love erklæring.
  • Uhensigtsmæssig sen udmeldelse fra DS side (mindre end 3 måneder før begivenheden), hvor parret allerede har planlangt anden aktivitet (jf. parrets aktivitetsplan) – Parret skal henvende sig senest 1 uge efter udmeldingen af ændringer eller ny dato.
  • Skadesforløb, ved pludselige opstået skader samt længerevarende genoptræning og skader vil DS forbeholde sig retten til at få udarbejdet en skades erklæring i sammenarbejde med atleten (lægeerklæring kan blive aktuelt ved længerevarende eller gentagende forløb). Efter tilfredsstillende udarbejdelse af planen samt mulig recovery, vil der blive givet dispensation jf. ovenstående regler.

 

Vi ønsker at fremhæve, at det fortsat er vores holdning at yde-yde kontraktens indhold altid skal tilstræbes 100%.

 

FU og EU, Den 20. september 2018