Ungdomsuddannelse og Elitesport 2018/2019

I nedenstående link finder I oplysninger vedr. Team Danmarks informationsmøder om Ungdomsuddannelse og Elitesport 2018/2019, der afholdes i 6 forskellige byer fordelt over hele landet ultimo november/primo december:

http://www.teamdanmark.dk/-/media/Team%20Danmark/Media%20Archive/Documents/Forside/Eksperter/Karriere-og-uddannelse/TD%20Information%20om%20ungdomsuddannelse%20og%20Elitesport%202018-2019.pdf?la=da

Herudover kan I på Team Danmarks hjemmeside læse mere om mulighederne – se her: http://www.teamdanmark.dk/Eksperter/Karriere-og-uddannelse/Articles%20Folder-uddannelse/Ungdomsuddannelse.aspx

Til jer der bor I Aarhus området, er der desuden mulighed for at kombinere sportsdansen med 8-10. klasse via det såkaldte ESAA projekt, som DS har et formelt samarbejde med i forbindelse med Aarhus Kommunes status som officiel Team Danmark kommune. Se mere om denne mulighed og infomødet den 29/11 her: http://www.esaa.dk/da/Praktisk-Info/Optagelse-paa-ESAA.aspx

Vel mødt til disse forskellige infomøder!

Henrik Larsen, Sportschef