Etiske regler

Danmarks Sportsdanserforbund har udarbejdet et sæt etiske regler, samt ernæringspolitik medhenblik på at forebygge/forhindre uetiske situationer i forbundet før de forekommer. De etiske regler skal ses som et supplement til de til enhver tid gældende etiske regler i DIF/TD, samt WDSFs Code-of-Ethics, Adjudicators’ Code of Conduct, samt Athletes’ Code of Conduct and Standards of Ethics.

Etiske regler for Danmarks Sportsdanserforbund

Nedenstående etiske regler er fra WDSF

WDSF Athletes Code of Conduct

WDSF Anti-Doping Code

WDSF Code of Ethics