Bestyrelsen anbefaler på det kraftigste at der stoppes for træning og undervisning.

Regeringen anbefaler, at indendørs idræt lukkes ned i to uger. DIF bakker op om anbefalingen og opfordrer desuden til, at idræts foreningerne lukker ned for udendørsaktiviteter i samme periode.

I forbindelse med dette anbefaler vi i DS bestyrelse på det kraftigste til at man lukker klubberne og afholder sig fra at undervise i de kommende 14 dage. Det gælder både enetimer, holdundervisning og træning i lokalerne.

Dette er blandt andet set i lyset af seneste undersøgelser fra USA der mener at have påvist at virus kan overleve op til 72 timer på rustfrit stål og plastik heraf en stor del af eks. vis dørhåndtag i Danamark, også WHO arbejder ud fra at den nye virus kan overleve på overfalder og derfor henstiller vi som sagt til at al undervisning indstilles i 14 dage.

Med venlig hilsen

Karen Pedersen

på vegne af bestyrelsen i Danmarks Sportsdanserforbund

About Danmarks Sportsdanserforbund

View all posts by Danmarks Sportsdanserforbund →