DS søger ny sportschef

Skal du være Danmarks Sportsdanserforbunds nye Sportschef?
Sportschefen leder eliteafdelingen, som omfatter ca 18 par. 6 par er kategoriseret som verdensklassepar og elitepar. Derudover er der 12 særligt talentfulde par.
Målet med arbejdet er i samarbejde med Team Danmark at opnå internationale topresultater og medaljer ved EM og VM

Hvem søger vi?
Vi søger en stærk person med pondus, som er velfunderet inden for eliteidræt. En person med lyst til at lede og udvikle en velfungerende elite – organisation i en sportsgren, der har tradition for topresultater.

Hvilke kompetencer søger vi?
Du har indgående kendskab til eliteidræt og meget gerne fra dans. Det er vigtigt, du kan lede et hold/gruppe, samt arbejde selvstændigt, struktureret og tænke strategisk og økonomisk

Du evner at stå fast ved dine velbegrundede beslutninger, også når uenigheder opstår. Samtidig deltager du i praktisk arbejde, når der skal bestilles fly, hotel osv. Du har styr på at lægge et budget og holde det.

Du er god til mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk og engelsk, energisk og initiativrig. Vi anser for det særdeles vigtigt at du kan kommunikere såvel med den politiske ledelse, med Team Danmarks eksperter og kan tage den udfordrende samtale med de aktive.

Hvilke opgaver skal løses?
Hovedopgaven for sportschefen er at lede eliteafdelingen.

Det daglige arbejde består af ledelse, administration og drift af elite – setuppet, herunder budgetlægning, tilrettelæggelse af elite- og kraftcentersamlinger og tilstedeværelse ved disse, koordinering af træningsplaner for bruttogruppens par, udarbejdelse af ansøgnings – og evalueringsmateriale i samarbejde med Team Danmarks sportsmanager, ansvarlig for gennemførsel af DS’s masterplan for 2018, udarbejdelse af helheds – og aktivitetsplan for de indplacerede par, samarbejde med elitekommuner, udarbejdelse af regnskab vedr. samarbejde mellem DS og TD, at holde styregruppen ( DS/TD) underrettet om alle forhold af væsentlig betydning.

Sportschefen referer politisk til den eliteansvarlige i bestyrelsen og i det daglige til formanden.

Hvilke vilkår tilbyder vi?
En del af dit arbejde vil i perioder ligge om aftenen og weekenden, og der vil være en del rejseaktivitet. Du kan vælge at anvende vores kontor i Idrættens Hus eller arbejde hjemmefra.
Vi tilbyder en fleksibel arbejdsplads, et selvstændigt og udviklende job med kørselsordning, diæter, gode samarbejdspartnere og skønne dansere.

I ansættelsesforløbet inddrages Team Danmark.

Oplysninger om stillingen:

Ydereligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formand Karen Pedersen på mobil 40766147, formand@sportsdans.sk

Ansøgning med CV sendes til:
formand@sportsdans.dk

Ansøgningsfrist den 10. januar 2018
Samtaler afholdes i uge 3.
Tiltrædelse snarest muligt