Forbund og klubber: Sådan fastholder I klubbens voksenmedlemmer

Har jeres klub for hjælp til fastholdelse af klubbens voksenmedlemmer, så DIF fremstillet en pjece med konkrete forslag til hvordan I kan komme videre.

Nedenunder kan I læse lidt om, hvad det går ud på, og hvis det har jeres interesse, så kontakt DIF og få tilsendt

FASTHOLD KLUBBENS VOKSENMEDLEMMER

– OG FÅ TIDLIGERE MEDLEMMER TILBAGE

Konkrete anbefalinger og værktøjer

Få konkrete anbefalinger og værktøjer til, hvordan jeres klubber med få greb kan blive endnu bedre til at fastholde nuværende voksenmedlemmer. Få også tips til, hvordan klubberne kan få tidligere voksenmedlemmer til at komme tilbage.

Hvorfor bruge tid på at fastholde voksenmedlemmer – og på at få tidligere voksenmedlemmer tilbage til klubben?

Fordi voksenmedlemmerne er en vigtig gruppe i klubben, og fordi 54 pct. af tidligere voksenmedlemmer giver udtryk for, at de gerne vil vende tilbage til den idræt, de tidligere har dyrket. Det viser en frafaldsanalyse fra DIF i 2018.

Væk en gammel (sports)kærlighed

Der er mange fordele forbundet med at få tidligere voksenmedlemmer tilbage i klubben igen – både for klubben og for de tidligere voksenmedlemmer.

For klubben kan tidligere medlemmer skabe fornyet energi, tilføre nye frivillige hænder og måske vil de endda trække deres familie med i klubben. De kan med andre ord medvirke til at sikre stabilitet i klubben på den lange bane.

For det tidligere medlem kan idræt, motion og fællesskab få en renæssance i deres hverdag. Det giver også fornyet energi hos dem.

Konkrete værktøjer og anbefalinger

Vi har samlet en række konkrete anbefalinger og værktøjer i et hæfte, som du kan hente her. Her følger et lille udpluk af de mange anbefalinger og værktøjer.

1.Fokus på fastholdelse

Kom på forkant med medlemsudviklingen – sæt status på medlemmer som et fast punkt på bestyrelsesmøder. Sørg også for at få viden om, hvorfor medlemmer forlader klubben. Det kan fx ske på trænermøder, medlemsmøder eller ved at kontakte de frafaldne medlemmer direkte.

2.Udpeg en trivselskoordinator i klubben

Rekruttér eller udpeg en trivselskoordinator i klubben, som løbende – både formelt og uformelt – kan tage temperaturen på medlemmernes trivsel og behov ift. klubbens medlemstilbud. Det er vigtigt, at trivselskoordinatoren er vellidt, åben, opsøgende og har et godt kendskab til klubben.

3.Afdæk nuværende medlemmers behov og ønsker

Har I de rette varer på ”hylden”? Sørg for at jeres idrætstilbud matcher medlemmernes ønsker og behov – og vær klar til at justere, hvis der er behov for det. Det kan fx være i form af familiemedlemsskaber, klippekort, kom-tilbage-medlemskab o.lign.

4.Formidl klubbens nye voksentilbud

Husk at sætte tid og kræfter af til at kommunikere evt. nye idrætstilbud, så I opnår den størst mulige gennemslagskraft. Det kan fx være via klubbens Facebook-side, opslagstavler, tag-en-ven-med-ordninger o.lign.

Baggrunden for anbefalingerne

Indsatsen udspringer af DIF politiske program, hvor det bl.a. er målsætningen, at mindst 10 specialforbund skal have indgået udviklingsprojekter, der fokuserer på at rekruttere tidligere udøvere af den pågældende idræt inden 2020.

 

Anbefalingerne i hæftet er baseret på en frafaldsanalyse foretaget af DIF blandt ca. 800 tidligere voksenmedlemmer fra klubber tilknyttet seks forskellige specialforbund i 2018: Badminton Danmark, Danmarks Bowling Forbund, Danmarks Cykle Union, Dansk Judo & Ju-Jitsu Union, Dansk Tennis Forbund og Dansk Triatlon Forbund.