Helle Loft Jensen fratræder DS’ bestyrelse.

Helle Loft Jensen har desværre valgt at træde ud af DS’ bestyrelse grundet personlige årsager.

Hun har lovet at hjælpe DS med det fortsatte ATK – arbejde ind til vi finder en ny sportschef, samt arbejdet som kraftcenterkoordinator.

Vi takker Helle for det store arbejde, hun har ydet inden for ATK og som kraftcenterkoordinator.

Første suppleant Thomas Nielsen træder ind I bestyrelsen.

Med venlig hilsen – Best Regards

Karen Pedersen

Formand – President