Invitation til Danmarks Sportsdanserforbunds årsmøde 2019

Kære klub
Hermed inviteres DS klubber til vores første årsmøde, der foregår efter de vedtægter der blev besluttet ved bestyrelsesmøde 12. maj 2019

Årsmødet finder sted:

10. november 2019 – Klokken 11.00

Best Western Plus Hotel Fredericia
Vestre Ringvej 96
7000 Fredericia

Mødet forventes afsluttet cirka klokken 16.00

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være DS bestyrelse skriftligt i hænde senest 3 uger før årsmødet på aarsmoede@sportsdans.dk – forslag kan være enten konkrete lovforslag eller beslutningsforslag. Forslags ret har bestyrelsen og foreningerne.
Personer, der stiller op til bestyrelsesposter, skal senest 3 uger før årsmødet skriftligt tilkendegive sin opstilling eller kandidatur for DS’ bestyrelse på aarsmoede@sportsdans.dk – Ret til at opstille personer til bestyrelsesposter har bestyrelsen og foreninger.
Hver forening skal senest 3 uger før årsmødet indsende en fortegnelse over deres repræsentant(er) på aarsmoede@sportsdans.dk – Foreninger kan ved forfald sende substitut for de(n) anmeldte repræsentant(er). Stemmeberettiget på årsmødet er foreningernes anmeldte repræsentanter og medlemmerne af DS’ bestyrelse. Hver forening har ret til at stille med én repræsentant pr. påbegyndt 100 medlemmer, dog maks. 3 repræsentanter (101-200 medlemmer = 2 repræsentanter, 201 og derover medlemmer = 3 repræsentanter). Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden www.sportsdans.dk senest 3. november.

Med venlig hilsen
Karen Pedersen
Formand