Kære foreninger

I flg. vores vedtægter § 7.2 Er foreningerne pligtige at tilstille  DS et eksemplar af sine vedtægter, af seneste reviderede regnskab samt en kopi af generalforsamlingsreferater.

 

Dette har ikke været håndhævet i meget lang tid, men netop derfor vil vi gerne have disse ting bragt i orden, så vi kan følge vores egne vedtægter

 

Med venlig hilsenBest Regards

Karen Pedersen