Til alle danseinteresserede

Der har i den seneste tid været mange i danseverdenen, som på facebook har givet udtryk for, at de har mange ideer til hvordan DS kommer videre.

Vi er helt bevidste om, at der f.eks.er for få til vore turneringer, og FU vil være meget interesseret i at få så mange input som muligt til at udvikle og komme videre.

Derfor indkalder jeg til medlemsmøde (FOR ALLE OGSÅ IKKE MEDLEMMER) i henholdsvis øst og vest flg. datoer

Den 10. okt. Kl. 19 i Idrættens Hus Brøndby  –  Tilmeldingsfrist (vi beklager den er kort) tirsdag d. 9/10 kl. 20.00 til formand@sportsdans.dk
Den 31. oktober i Århus. Stedet er endnu ikke fastlagt. –  Tilmeldingsfrist (vi beklager den er kort) tirsdag d. 30/10 kl. 20.00 til formand@sportsdans.dk

Jeg beder om en tilmelding, så der kan bestilles lokale efter hvor mange, der kommer.

Jeg håber på, at mange af jer danseinteresserede kan finde tid til at komme.

 

Med venlig hilsen

 

Karen Pedersen
Formand – President