Svar på de vigtigste spørgsmål til de nye retningslinjer

Store dele af indendørsidrætten er nu genåbnet, men spørgsmålene er fortsat mange, da corona-restriktionerne ikke er lette at finde rundt i. Sammen med DIFs Corona-taskforce har vi samlet de vigtigste spørgsmål og svar.

 1. Hvad er defineret som en kontaktsport?
  Der er ikke en entydig definition på kontaktsport, men i Kulturministeriets retningslinjer er følgende idrætsgrene (ikke udtømmende) nævnt som eksempler på kontaktsport, som dermed ikke må udøves i sin sædvanlige form indendørs af personer i aldersgruppen 18 år til og med 69 år:

  • Basketball
  • Boksning
  • Brydning
  • Ishockey
  • Dans (pardans)
  • Indendørs fodbold og Futsal
  • Hockey
  • Håndbold
  • Judo og Ju-Jitsu
  • Karate
  • Kickboxing og Thaiboxing
  • Floorball
  • Taekwondo
  • Vandpolo
  • Skøjteløb (pardans)
  • Kampsport i øvrigt

  De enkelte idrætter er derfor i vist omfang overladt en skønsbeføjelse til selv at vurdere, hvornår der er tale om en kontaktsport.

 2. Må kontaktsport trænes indendørs for voksne mellem 18 og 69 år, hvis der kun laves øvelser uden kropskontakt?
  Ja, det må man gerne. Al individuel træning eller træning uden kontakt anses som ikke-kontaktsport uanset idrætsgren. Kampsportsidrætter må derfor gerne lave træningsøvelser, hvor der ikke er fysisk kontakt mellem udøverne.
 3. Må man nu frit blande børn/unge og voksne – altså udøvere med og uden coronapas – ved indendørs træning?
  Ja, så længe alle på 18 år og derover har gyldigt coronapas, og det sikres, at det gældende forsamlingsforbud på pt. 25 personer overholdes. Det skal dog understreges, at der ikke må udøves idræt med kropskontakt, hvis der er personer mellem 18 og 69 år til stede.
 4. Hvilke forsamlingsforbud gælder for hhv. indendørs og udendørs idræt?
  Med virkning fra den 6. maj følger idrætten de generelle forsamlingsforbud.Der gælder pt. et forsamlingsforbud på 75 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. forældre eller lign, som kigger på tæller med i det samlede antal. Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer indendørs.
 5. Må vi sektionsopdele indendørs træning?
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer.
  • Samme træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.
 6. Må klubhuse/lokaler benyttes til foreningsaktiviteter, f.eks. afholdelse af kursus, bestyrelsesmøder og generalforsamlinger?
  Ja, brug af klublokaler er tilladt til foreningsaktivitet forudsat, at det sker i overensstemmelse med kravene for ”ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål”, herunder bl.a. overholdelse af krav om coronapas, m2-krav etc. Dvs. man må også gerne være flere end 25 personer, såfremt disse retningslinjer overholdes.

  Se nærmere i Erhvervsministeriets retningslinjer for konferencer og møder

 7. Må alle benytte omklædningsrum?
  Ja, omklædningsrum, baderum og andre lokaler, der anvendes som led i en idrætsaktivitet må holdes åbne. Der gælder både for idrætsaktiviteter, der udøves udendørs og indendørs (samt udendørs kontaktsport).Bemærk, at der er krav om coronapas for personer over 18 år ved brug af indendørsfaciliteter, herunder også omklædningsrum.
 8. Skal professionelle og eliteudøvere på 18 år og derover også vise coronapas?
  Nej.
 9. Hvad er et gyldigt coronapas?
  Helt konkret betyder det, at der ved krav om coronapas skal kunne sættes flueben i en af nedenstående muligheder:

  • Tidligere påvist smitte med COVID19 (max 180 dage gammel test)
  • Negativ PCR-eller lyntest (foretaget inden for 72 timer)
  • Færdigvaccination mod COVID19
 10. Hvem er der krav om coronapas for?
  I det indendørs idrætsliv er der krav om coronapas for alle voksne udøvere på 18 år og derover. Der er ikke krav om coronapas for trænere eller andre nødvendige voksne.
 11. Er der krav om coronapas for trænere eller andre nødvendige voksne?
  Nej, der er ikke krav om coronapas for trænere eller andre nødvendige voksne.
 12. Hvad er reglerne for kontrol af coronapas?
  Foreningen eller facilitetsejeren har pligt til at sikre, at alle voksne udøvere fra 18 år og derover har gyldigt coronapas – uden dette, kan udøveren ikke få adgang til de indendørs idrætsfaciliteter.Der er forskel på reglerne afhængig af, om der er en træner/holdleder tilstede eller ej:

  • Træner eller holdleder er tilstede
   Træneren eller holdlederen har ansvaret for at tjekke for gyldigt coronapas, før træningen igangsættes.Kan en udøver ikke fremvise et gyldigt coronapas, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget kontrol.
  • Der er ingen træner eller holdleder tilstede
   Er der ingen træner eller holdleder tilstede, har facilitetsejeren eller den ansvarlige forening pligt til at udføre stikprøvekontrol af coronapas. Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet og skal gennemføres på alle tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen.Det er i den forbindelse vigtigt, at I går i dialog med kommune/facilitetsejer for at få defineret, hvordan I bedst samarbejder om opgaven.Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget stikprøvekontrol.
 13. Hvad kan der ske, hvis der ikke tjekkes for coronapas?
  Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne på 18 år og derover), som der er krav om coronapas for.Bødestraffen er 3.000 kr. og pålægges den ansvarlige facilitetsejer/forening.
 14. Hvad stiller vi op, hvis et medlem ikke har et gyldigt coronapas?
  Kan en udøver på 18 år og derover ikke fremvise et gyldigt coronapas ved indgang eller stikprøvekontrol, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.