Dec 15, 2017 Last Updated 3:33 PM, Dec 10, 2017
 • Eliteudvalg

 • Eliteudtagelser – Elitegruppe & Sub-Elite gruppe 2014

  Elitedriften har nu afsluttet udtagelsesprocessen, og har, med udgangspunkt i gældende og tidligere offentliggjorte koncept (videreførelse af konceptet for 2013 – se evt her:UDGÅET ), besluttet hvilke 6 par der, sammen med de allerede 9 udtagne par (se evt her: UDGÅET) tilbydes optagelse i vores elitegruppe 2014.

  Helt overordnet, kan det oplyses, at samarbejdet i mellem DS og Elitegruppe-parrene bl.a. er forankret i en såkaldt “yde-yde” aftale, og par der ikke har levet op til denne aftales ordlyd i 2013, har slet ikke været taget i betragtning ift udtagelserne her for 2014.

  Både ift “primær målgruppe” (se konceptet) og ift de sidste wildcards, har der været tale om en meget tæt kamp om pladserne – den mest jævnbyrdige i flere år. Vi har derfor brugt ekstraordinær megen tid på at vurdere de potentielle par i forhold til de forskellige kriterier og elementer.

  I forhold til parrene indenfor primær målgruppe har kriterierne for at udvælge de i konceptet nævnte par været: 

  • Indbyrdes opgør
  • Danske rangliste(r)/DM
  • Verdensrangliste/Åbne VM
  • German Open 2013

  Da der er flere ”gengangere” indenfor den primære målgruppe, giver det os mulighed for at bruge ”Wild Card” muligheden (se konceptet) og udtage yderligere 3 par til Elitegruppen.

  Udover de i konceptet nævnte kriterier herfor, har vi i denne tætte kamp om WC pladserne primært valgt at tage følgende yderligere elementer med i betragtning: 

  • DM’er 2013/Ranglister 2014
  • German Open 2013
  • Copenhagen Open 2014
  • Øvrige WDSF turneringer senest halve år
  • Hvor tæt vurderes parret på par indenfor primære målgruppe?

  Ud fra disse rammer og kriterier har Elitedriften hermed besluttet at følgende 15 par (listet i vilkårlig rækkefølge) tilbydes optagelse i Danmarks Sportsdanserforbunds Elitegruppe – samt i Team Danmarks bruttogruppe – 2014, (og hvor der fremadrettet ikke sondres imellem ”primære målgruppe” og ”wild cards”):

  Standard:

  Emanuel/Tania

  Bjørn/Ashli

  Pasquale/Sofie

  Dmitri/Signe

  Davide/Caroline

  Latin:

  Umberto/Louise

  Malthe/Sandra

  Bogdan/Tara

  Egor/Evangeline

  Artem/Natascha


  10 danse:

  Nikolaj/Marta

  Mathias/Line

  Hans Christian/Charlotte

  Jørgen/Tenna

  Alexander/Maria Louise

  Danmarks Sportsdanserforbunds Elitecenter (deltagelse på Elitesamlinger mv) består af Elitegruppen ovenfor samt Sub-Elitegruppen (videreførelse af konceptet for 2013 – se evt her:http://sportsdans.dk/log/siteFiles/1836.pdf), og foreløbig har Elitedriften valgt at tilbyde følgende par optagelse i Sub Elitegruppen 2014:

  Standard:

  Alexandru/Mathilde

  Latin:

  Ignat/Olivia

  Artem/Amalie

  10 danse:

  Aleksander/Amalie

  Denne gruppe forventes suppleret i løbet af foråret 2014.

  Ovennævnte par vil indenfor få dage blive kontaktet direkte, og vil her modtage nærmere informationer om tilbuddets konkrete indhold og vilkår for 2014.

  27.02.2014

  Henrik Larsen, Sportschef