Dec 13, 2017 Last Updated 3:33 PM, Dec 10, 2017
 • Kraftcentre 2013

  Så er Elitedriften endelig klar med vores Kraftcenter set-up for 2013, inkl udtagelser, samlingsdatoer mv. Vi skal beklage at forskellige omstændigheder, har betydet at KC sæsonen først indledes nu, men til gengæld håber vi at vore brugere vil synes om dette opdaterede set up.

  Vi har i den forløbne periode, siden vi afsluttede 2012 sæsonen, haft kontakt og evalueret med alle vore interessenter, herunder bl.a. de aktive (via evalueringsskemaer), vores instruktørteam og de involverede klubber (via vore styregruppemøder), og herefter har vi ift 2013 set up’et bl.a. haft fokus på følgende elementer:

  • Større fokus på den primære målgruppe jf oprindeligt koncept – de 12-18 årige
  • Højne niveauet på samlingerne, og dermed skærpe kravene til udtagelse
  • Fortsætte den røde tråd fra henholdsvis eliten og sub-eliten videre til Kraftcentrene
  • Indlede samarbejde med BU ift de par der ikke længere vil være i vores målgruppe – og dermed lade den røde tråd fortsætte også her
  • At KC gruppen også får berøring med internationale instruktører, også jf oprindeligt koncept.

  Samtidig skal det nævnes – og tages i betragtning, at DS’/Team Danmarks ATK – ”Aldersrelateret Trænings Koncept” – forventes færdigudarbejdet indenfor de næste måneder, og dermed klar til implementering fra primo 2014, ikke mindst i vore kraftcentre.

  Vi forudser derfor, at vi i efteråret 2013 – efter at ATK er færdigudarbejdet, vil kigge på en mere gennemgribende ændring af KC konceptet, herunder bl.a. frekvensen af samlingerne samt indholdet/længden af disse, samt differentieret indhold ift de forskellige aldersgrupper.

  2013 bliver således et KC ”overgangsår”, og konkret bliver set up/indholdet:

  Deltagere:

  • Der udtages max. 16-20 par på landsplan, fordelt med max. 9-11 par i junior gruppen og max. 7-9 par i ynglinge/ung-voksne gruppen
  • I junior gruppen vil hovedvægten være på junior 2, således at min. 65-75 % af parrene i denne gruppe vil være fra junior 2 rækken.
  • I den ældste gruppe vil hovedvægten være på ynglinge, således at min. 65-75 % af parrene i denne gruppe vil være fra ynglinge rækken.
  • Nedennævnte udtagelser gælder for resten af 2013

  Instruktører:

  • Der arbejdes i 2013 primært videre med det samme nationale team af instruktører, som kendes fra de tidligere år
  • Dog vil der i år – i september- være en samling, hvor der også inviteres internationale instruktører.

  Samlingerne:

  • Der planægges efter én weekend samling samt fire en-dages samlinger i resten af 2013 (se datoer nedenfor)
  • Sub-Elite deltager obligatorisk i to af én dages samlingerne, og KAN deltage i de resterende samlinger
  • Skabelonen for samlingerne vil i store træk være som i 2012 konceptet, dog med ovennævnte tilføjelser ift niveau og antal par.
  • Der opereres primært/udelukkende med fællessamlinger hvor både KC København og KC Aarhus deltager samtidigt.

   Og endeligt udmøntes dette set up i følgende konkrete plan og følgende konkrete udtagelser:

   KC samlinger 2013:

  • 2. juni i København (inkl. Sub-Eliten)
  • 24-25. august – formentlig i København
  • 28. og/eller 29. september – formentlig i Aarhus (inkl Sub-Eliten)
  • 20. oktober – Aarhus eller København
  • 1. december – Aarhus eller København

   Udtagelser 2013:

  Ud fra ovennævnte kriterier har Elitedriften valgt at udtage følgende par (i vilkårlig rækkefølge), og som hermed tilbydes optagelse i vores kraftcentre for resten af 2013:

  JUNIOR 1

  Oscar Brøgger – Nikita Löw Kristensen, ÅS

  Benjamin Pries – Malou Dyrekær Matthiesen, KAF

  Mathias Nyborg – Katrine Dissing, ÅS

  JUNIOR 2

  Denis Lelin – Sandra Overballe Pedersen, DSAA

  Jakob Pedersen – Emma Andersen, PAF

  Alexander Pavlov – Mie Udesen, ÅS

  Jakob Stenbæk – Emilie Frese KAF

  Victor Wolff Bengtsen – Ida Nybo Kofoed PAF

  Doriano Zita – Amanda Høegh KAF

  Arthur Tagirov – Luisa Sofia Eliasen DSAA

  YNGLINGE

  Alexander Bouet – Malin Agla Kristjandottir, KAF

  Magnus Ginge – Tenna Petersen, ÅS

  Aleksander Sørensen – Amalie Bidstrup, ADC

  Christoffer Højmark Thomsen – Nicoline Kirkegaard, ÅS

  Artem Latsis – Natascha Alling, KAF

  Johannes Saaristo – Ami Williamson, DSAA

  U21/Ung-Voksne

  Sherwin Anthony Reyes – Olivia V. Jørgensen, ADC

  Peter Christensen – Helena Alexandra Bakholm, ÅS

  Ovennævnte par vil senere på ugen blive kontaktet direkte ift de nærmere vilkår ifm dette tilbud, herunder procedure for tilmelding, brugerbetaling mv.

  Henrik Larsen, Sportschef