Nov 22, 2017 Last Updated 6:59 PM, Nov 21, 2017

Orientering omkring dommere

7 NYE DANSKE DOMMERE

15, December bestod følgende 7 personer DS’s nye dommeruddannelse:

Martino Zanibellato, Michelle Abildtrup, Dennik Ringgaard, Mette Elkjær, Allan Vedel, Mathias Kehlet, Valeriya Syomochkina.

De nye dommere afsluttede deres uddannelse, som har taget det meste af 2013, med en eksamen som indeholdt såvel en skriftlig del, en mundtlig del samt en praktisk bedømmelses del. Eksamenspanelet bestod af 5 personer: Lene James, Helle Loft, Flemming Kjersgaard, Hans Laxholm samt Kenneth Mølgaard-Pedersen. DS ønsker de 7 nye dommere tillykke med eksamen og glæder sig til at se dem i aktion inden længe.

DS’s nye uddannelse er således nu en realitet – et ambitiøst projekt med ønsket og målet om at sætte nye standarder for kvalitet i bedømmelse er blevet til virkelighed – og allerede nu har uddannelsen vakt stor interesse i udlandet, hvor der fra indtil flere lande med stor entusiasme spørges direkte ind til hvordan Dommerudvalget har gjort i Danmark.

UDVIDEDE DOMMERPANELER I 2014

I forlængelse af forandringerne i turneringsplanen, og som en konsekvens af at 4 af årets ranglisteturneringer kommer til at indeholde både 10-dans og en af special kategorierne, har Turneringsudvalget og Dommerudvalget drøftet og er blevet enige om at sikre den sportslige dimension ved at udvide dommerpanelerne i 2014. Da der samtidig fra Dommerudvalgets side har været en ambition om at de 7 nyuddannede DS-dommere skal have opnå mest mulig rutine på kortest mulig tid, er det besluttet at anvende budgetmidler fra Dommerudvalget til at udvide dommerpanelerne til de nævnte 4 stævner til 11 dommere – - vel at mærke omkostningsneutralt for arrangørerne.

Med venlig hilsen

Katja Mikkelsen,
Turneringsudvalget


Søg i Dansenyheder

Vis som: LISTE   BLOGLAYOUT