Der er væsentlige ændringer til turneringsreglementet pr 01082016

Ændringer turneringsreglementet pr. 01.08.16

Ændringer udsendes til klubberne via regionerne, snarest.

Med venlig hilsen

Turneringsudvalget