Jan 17, 2018 Last Updated 12:57 PM, Jan 16, 2018

Eliteudtagelser – DS’ Elitegruppe & Team Danmarks bruttogruppe 2018

Eliteudtagelser – DS’ Elitegruppe & Team Danmarks bruttogruppe 2018

Med udgangspunkt i vores gældende Elitegruppe- og Talentprogram koncepter (se evt her: http://www.sportsdans.dk/index.php/udvalgs-meddelelser/95-elitedrift/6251-nye-elitekoncepter-2017), har Elitedriften besluttet hvilke par der i første omgang tilbydes optagelse i vores Elitegruppe 2018 og dermed også i Team Danmarks bruttogruppe.

Optagelsen er som nævnt et tilbud, som er betinget af underskrevet yde/yde aftale imellem DS og parret, således at forventningerne til samarbejdet er 100% afstemt før dette eventuelt indledes for 2018.

Følgende 11 par (listet i vilkårlig rækkefølge) tilbydes således optagelse i Danmarks Sportsdanserforbunds Elitegruppe – samt i Team Danmarks bruttogruppe – 2018:

Standard:

Bjørn/Ashli

Dmitri/Signe

Pasquale/Sofie

Alexander/Mie

Latin:

Umberto/Louise

Malthe/Sandra

Egor/Mie

10 danse:

Nikolaj/Marta

Errol/Ami

Alexander/Maria Louise

Tudor/Nikita

Gruppen forventes suppleret med yderligere 3-4 par medio/ultimo februar 2018.

I forhold til Team Danmark er kategoriseringen af vore par i 2018 samlet set (besluttet af Team Danmark og den fælles TD/DS styregruppe på grundlag TD’s støttekoncept 2017-2020 (http://www.epages.dk/teamdanmark/144/)

Verdensklasse atleter:

Nikolaj & Marta & Bjørn & Ashli

Eliteatleter

Umberto & Louise, Malthe & Sandra, Dmitri & Signe samt Pasquale & Sofie

Bruttogruppeatleter:

Øvrige par i DS’ elitegruppe 2018 (op til 9 par)

Verdensklasse- og Eliteatleter deltager desuden i særlige samlinger og tests med TD’s ekspertteam indenfor fysisk træning, sportspsykologi, ernæring, tests mv.

Danmarks Sportsdanserforbunds Elitecenter (deltagelse på Elitesamlinger mv) består udover Elitegruppen som i 2018 også af en boblergruppe. Men da første Eliteaktivitet i 2018 først forventes afviklet søndagen efter DM i standard (18/3), vil denne gruppe først blive udtaget efter Copenhagen Open og sæsonens første ranglisteturneringer, og formentlig suppleret senere på året.

Samtidig hermed – og efter ansættelse af ny sportschef - forventer vi også udtage til vores Kraftcentre 2018

Ovennævnte foreløbig udtagne par vil indenfor få dage blive kontaktet direkte via e-mail, og vil her modtage nærmere informationer om Elitegruppe tilbuddets konkrete indhold og vilkår for 2018.

Mette Elkjær, EU-formand

Deltagelse i ikke WDSF turneringer

Grundet et stigende antal henvendelser angående deltagelse i turneringer udenfor WDSF har Eliteudvalget besluttet følgende: 

Individuelt støttede par, Elitegruppe-par eller par som har mulighed for at repræsenterer DS ved WDSF mesterskaber må ikke deltage i turneringer som registreres på WDC Amateur League og/eller andre turneringer, hvor parret risikerer bandlysning fra WDSF mesterskaber.  Par udenfor denne risiko-zone tilskyndes at deltage i flest mulige turneringer. 

Baggrunden for politikkens indhold er: 

  1. Individuelt støttede par er forpligtede til at deltage i internationale turneringer og mesterskaber, hvor parret er udtaget. Såfremt et par bliver bandlyst af WDSF og dermed udelukket fra deltagelse kan parret ikke opfylde Yde-Yde-kontrakten, hvorfor den ophæves.  
  2. Elitegruppe-par er forpligtede til at deltage i internationale turneringer og mesterskaber, hvor parret er udtaget. Såfremt et par bliver bandlyst af WDSF og dermed udelukket fra deltagelse kan parret ikke opfylde Yde-Yde-kontrakten, hvorfor den ophæves.  
  3. DS ønsker at være repræsenteret ved det bedst kvalifcerede par ved alle WDSF mesterskaber hvorfor politikken har til hensigt at reducere risici for bandlysning af par der har potentiale for udtagelse til WDSF mesterskaber.  

Beslutningen bakkes op af FU.

Ny formand for eliteudvalget!

På bestyrelsesmødet i slutningen af november måned 2014, fratrådte Claus Larsen sit embede som eliteudvalgsformand, med baggrund i stor arbejdsbelastning i sit civile liv samt nye udfordringer heri.

Istedet faldt valget så på Nete Keum-Jørgensen – der var indstillet af eliteudvalget. Nete arbejder udover denne post som eliteudvalgsformand også som organisationskonsulent, tilknyttet FU i forbindelse med et stort udredningsarbejde i samarbejde med DIF.

Bestyrelsen vil gerne udtrykke stor tak til Claus Larsen for den meget store indsats han har ydet, især med indarbejdelse af politikker for en række af de nødvendige funktioner i eliteområdet.
Bestyrelsen udtrykker samtidig glæde over, at Claus vælger at fortsætte som menigt medlem i udvalget og dermed vil være i stand til at støtte den nye eliteudvalgsformand bedst muligt.

Nete vil indenfor kort tid præsentere sit udvalg for offentligheden.

På bestyrelsens vegne
Flemming Riis
formand

Page 1 of 4

Søg i alle meddelelser