Jan 17, 2018 Last Updated 12:57 PM, Jan 16, 2018

Eliteudtagelser – DS’ Elitegruppe & Team Danmarks bruttogruppe 2018

Eliteudtagelser – DS’ Elitegruppe & Team Danmarks bruttogruppe 2018

Med udgangspunkt i vores gældende Elitegruppe- og Talentprogram koncepter (se evt her: http://www.sportsdans.dk/index.php/udvalgs-meddelelser/95-elitedrift/6251-nye-elitekoncepter-2017), har Elitedriften besluttet hvilke par der i første omgang tilbydes optagelse i vores Elitegruppe 2018 og dermed også i Team Danmarks bruttogruppe.

Optagelsen er som nævnt et tilbud, som er betinget af underskrevet yde/yde aftale imellem DS og parret, således at forventningerne til samarbejdet er 100% afstemt før dette eventuelt indledes for 2018.

Følgende 11 par (listet i vilkårlig rækkefølge) tilbydes således optagelse i Danmarks Sportsdanserforbunds Elitegruppe – samt i Team Danmarks bruttogruppe – 2018:

Standard:

Bjørn/Ashli

Dmitri/Signe

Pasquale/Sofie

Alexander/Mie

Latin:

Umberto/Louise

Malthe/Sandra

Egor/Mie

10 danse:

Nikolaj/Marta

Errol/Ami

Alexander/Maria Louise

Tudor/Nikita

Gruppen forventes suppleret med yderligere 3-4 par medio/ultimo februar 2018.

I forhold til Team Danmark er kategoriseringen af vore par i 2018 samlet set (besluttet af Team Danmark og den fælles TD/DS styregruppe på grundlag TD’s støttekoncept 2017-2020 (http://www.epages.dk/teamdanmark/144/)

Verdensklasse atleter:

Nikolaj & Marta & Bjørn & Ashli

Eliteatleter

Umberto & Louise, Malthe & Sandra, Dmitri & Signe samt Pasquale & Sofie

Bruttogruppeatleter:

Øvrige par i DS’ elitegruppe 2018 (op til 9 par)

Verdensklasse- og Eliteatleter deltager desuden i særlige samlinger og tests med TD’s ekspertteam indenfor fysisk træning, sportspsykologi, ernæring, tests mv.

Danmarks Sportsdanserforbunds Elitecenter (deltagelse på Elitesamlinger mv) består udover Elitegruppen som i 2018 også af en boblergruppe. Men da første Eliteaktivitet i 2018 først forventes afviklet søndagen efter DM i standard (18/3), vil denne gruppe først blive udtaget efter Copenhagen Open og sæsonens første ranglisteturneringer, og formentlig suppleret senere på året.

Samtidig hermed – og efter ansættelse af ny sportschef - forventer vi også udtage til vores Kraftcentre 2018

Ovennævnte foreløbig udtagne par vil indenfor få dage blive kontaktet direkte via e-mail, og vil her modtage nærmere informationer om Elitegruppe tilbuddets konkrete indhold og vilkår for 2018.

Mette Elkjær, EU-formand


Søg i alle meddelelser