Oct 22, 2017 Last Updated 3:52 PM, Oct 11, 2017

NY flytning af DM Kombi

En hel række WDSF-mesterskaber - især for yngligne - er blevet programsat meget sent her i 2017, og har afstedkommet en del konflikter med flere af vore DM'er.

I første omgang førte det som bekendt til, at DM kombi blev flyttet fra første weekend i november til den 28.10. 2017.

Siden den flytning er der af ovennævnte årsager også opstået problemer med den nye DM Kombi dato - ligesom der er flere konflikter med internationale WDSF ynglinge mesterskaber i forbindelse med DM Latin datoen den 11.11.17.

Forretningsudvalger har derfor på et nyligt møde drøftet hele den samlede situation, og efter grundige overvejelser blev FU's beslutning:

  • DM Kombi + Grand Prix std/latin afvikles søndag den 26. november (dagen efter DM Standard)
  • DM Latin bibeholdes på den oprindeligt planlagte dato lørdag den 11. november
  • DM Standard bibeholdes på den oprindelige dato lørdag den 25. november

For at imødegå sådanne flytninger så godt som muligt i fremtiden, besluttede FU samtidig at vi fra og med 2018 afholder vore DM'er allerede i foråret.

Turneringskalender for 2018 offentliggøres snarest.

På vegne af FU

Katja Mikkelsen, TU-formand

Søg i alle meddelelser