Aug 22, 2017 Last Updated 3:57 PM, Aug 13, 2017

Dommeruddannelse

Det er ønsket her i efteråret 2017 at få uddannet flere danske dommere. Særligt i ØST mangler der dommere - både kvinder og mænd.

Derfor håber vi at der er flere, der vil tilkendegive ønsket om at komme igang med dommeruddannelsen.

Alle, der er interesseret, bedes senest 1. september sende mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. I mailen skal fremgå hvilken danseerfaring man har, alder og hvor i landet man er bosiddende.

Straks efter 1. september vil der ske tilbagemelding om videre forløb.

Med håbet om positive tilbagemeldinger

Kirsten Vejlby Sørensen, Dommerudvalget

 

Nyt fra Dommerudvalget

Dommere til forårets turneringer 2017

21.1. Standard ØST – Helle Loft, Michael Haslund, Simon Horsleben,  Carsten Boldt, Erik Hansen, Soffie Dalsgaard, Micki Chow

25.2. Latin VEST – Peter Stokkebroe, Mette Elkjær, Søren Pilgård, Tania Kehlet, Gilles Hoxer, Jesper Dalsgaard, Lars Kroman

25.3. Standard VEST – Dennik Dan Ringgaard ,Emanuel Valeri,  Flemming Kjersgaard , Susanne Holde, Claus Larsen, Jesper Frederiksen, Kåre Mortensen

22.4. Latin ØST – Lene James, Martino Zanibellato, Susanne H Winther, Alan Vedel,  Carsten Boldt, Benjamin Martin, Jesper Frederiksen

 

Godt nytår fra Dommerudvalget

Kirsten Vejlby Sørensen

WDSF dommeruddannelse

Er du interesseret i at blive WDSF-dommer ?

Vi har for få danske WDSF-dommere. Det skyldes dels en restriktiv praksis hos DS gennem en årrække og dels at der er temmelig krævende videreuddannelseskrav fra WDSF, herunder krav til deltagelse i WDSF-kongresser hvert andet år, løbende test´s mm. Som WDSF-dommer har man muligheden for at blive inviteret som dommer til turneringer overalt i verden, herunder som dommer til de største mesterskaber i WDSF-regi.

Derfor er vi interesseret i en dialog med de af vore dommere, som ønsker at påbegynde uddannelsen. Succes (for dommeren selv såvel som for DS) forudsætter at dommeren er erfaren, dansefagligt velkvalificeret og gerne har et solidt CV med hensyn til baggrund som danser og/eller træner.  

Dommerudvalgets indstilling til dette er ikke at gøre alle interesserede til WDSF-dommere så hurtigt som muligt. Der er stadig krav, som er vedtaget af DS om erfaring (i form af dømte ranglisteturneringer), at have dømt et DM (udtryk for at blive udvalgt til den vigtigste danske danseturnering), indstilling fra Dommerudvalget og godkendelse fra DS forretningsudvalg.

I vores fremtidige indstillinger er vi i Dommerudvalget villige til at give dispensation til særligt kvalificerede omkring erfaring (som det er gjort mange gange tidligere) og på den anden side er vi er ikke på forhånd afvisende overfor nogen af vore trofaste DS-dommere.

Så lad os høre fra dig, hvis du er interesseret i at blive WDSF-dommer. Så kan vi måske hjælpe til at det sker. Enten forholdsvist snart – eller i et længerevarende udviklingsforløb. Send oplysninger om dig selv til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest 31.12.16.

Søg i alle meddelelser