Dec 15, 2017 Last Updated 3:33 PM, Dec 10, 2017

Ungdomsuddannelse og Elitesport 2018/2019

I nedenstående link finder I oplysninger vedr. Team Danmarks informationsmøder om Ungdomsuddannelse og Elitesport 2018/2019, der afholdes i 6 forskellige byer fordelt over hele landet ultimo november/primo december: http://www.teamdanmark.dk/-/media/Team%20Danmark/Media%20Archive/Documents/Forside/Eksperter/Karriere-og-uddannelse/TD%20Information%20om%20ungdomsuddannelse%20og%20Elitesport%202018-2019.pdf?la=da

Herudover kan I på Team Danmarks hjemmeside læse mere om mulighederne – se her: http://www.teamdanmark.dk/Eksperter/Karriere-og-uddannelse/Articles%20Folder-uddannelse/Ungdomsuddannelse.aspx

Til jer der bor I Aarhus området, er der desuden mulighed for at kombinere sportsdansen med 8-10. klasse via det såkaldte ESAA projekt, som DS har et formelt samarbejde med i forbindelse med Aarhus Kommunes status som officiel Team Danmark kommune. Se mere om denne mulighed og infomødet den 29/11 her: http://www.esaa.dk/da/Praktisk-Info/Optagelse-paa-ESAA.aspx

Vel mødt til disse forskellige infomøder!

Henrik Larsen, Sportschef

Pengepræmier - DM kombi + Grand Prix

I lighed med tidligere år, udlodder Elitedriften pengepræmier til DS ynglinge/voksen par ifm DM kombi og DS Grand Prix turneringer.

De vundne beløb skal anvendes til enten international WDSF turnering eller til dansemæssig udvikling, i form af feks deltagelse i træningslejr, privat undervisning eller lign.

Disponering og anvendelsen af beløbet skal være aftalt med ED/sportschefen inden årets udgang, og aktiviteten være gennemført senest i løbet af 1. kvartal 2018.

Udbetaling finder sted efter gennemført aktivitet og på grundlag af de konkrete bilag med tilhørende opgørelse.

Beløb der udloddes er som følger:

Grand Prix Standard/Grand Prix Latin (afvikles som een turnering for ynglinge/voksne i hhv standard og latin, og præmier gives som angivet til de 6 bedste voksne par og de 4 bedste ynglinge par i det samlede resultat):

Voksen

1.    plads: Kr 2.000

2.    plads: Kr 1.500

3.    plads: Kr 1.000

4.    plads: Kr. 500

5.    plads: kr. 500

6.    plads: kr. 500

Ynglinge

1.    plads: Kr 2.000

2.    plads: Kr 1.000

3.    plads: kr. 500

4.    plads: kr. 500

 

DM kombi

Voksen

1.    plads: Kr 2.000

2.    plads: Kr 1.500

3.    plads: Kr 1.000

4.    plads: kr. 500

Ynglinge

1.    plads: Kr 1.500

2.    plads: Kr 1.000

3.    plads: Kr 500

ALLE nævnte beløb er per par.

Henrik Larsen, Sportschef

Wild Card bobler udtagelser – resten af 2017

Wild Card bobler udtagelser – resten af 2017

Rammer for bobler udtagelse fremgår af denne information: http://www.sportsdans.dk/index.php/udvalgs-meddelelser/95-elitedrift/6291-bobler-koncept-udtagelser-2017

Efter at de to 3. ranglister er afviklet, har ED vurderet at følgende par nu også har opfyldt de opstillede kriterier:

Florian & Sandra

Marcus & Christine

Disse to par har ED derfor tildelt en Wild Card udtagelse til vores bobler gruppe for resten af 2017, og vil derfor have status som sådan på årets resterende samlinger.

På vegne af ED

Henrik Larsen, Sportschef

Søg i alle meddelelser