Frederiksberg Amatørdanser Forening (FAF)

Klubben
Nyelandsvej 75A
2000 Frederiksberg
Telefon 40 28 10 73
fafdans@live.dk

Formand
Karsten Leth
Telefon 40 28 10 73
formand@fafdans.dk

Kasserer
Torben Hemager
Telefon 38 87 61 70
kasserer@fafdans.dk