Struer Sportsdanserforening (STS)

Formand
Dorthe Pallisgård
Telefon 81 71 52 39
formand@struerdans.com

 

Kasserer
Rikke Skytte Nielsen
Telefon 29 88 89 16
rikkeskytte@gmail.com