Idéer fra medlemsmøder i DSØ oktober og DSV i november 2018

Kære alle

Det er med stor beklagelse at jeg ikke har fået lagt denne sammenskrivning af idéerne fra vores medlemsmøder i Øst & Vest i efteråret på hjemmesiden før nu.

Med venlig hilsen

Karen Pedersen
Formand

På møderne var der en livlig snak om flg.

Hvordan får vi flere medlemmer i vores foreninger.

Formanden kunne fortælle, at man er i gang med et projekt, Danmarks Danseklasse, hvor man skal ud på skolerne og arbejde med dans. Der er nedsat en gruppe, som leder dette projekt. Meningen er, at det skal starte op i efteråret 2019

Der var et bredt ønske om flere samlinger for alle dansere. Bl.a. samlinger på tværs af alder og niveau. Dette arbejdes der lige nu med bl.a. en samling i Vejle. Evt. holdkampe, Palmedans på stranden osv.

DS’ hjemmeside skal appellere mere til bredden og ikke kun eliten, da det skræmmer bredden.

Forslag om at lave regionale turneringer.

Vi skal synliggøre os f.eks. gennem Vild med dans og allierede sig med en forretningskæde.

Have en blokker – anvende you tube

Livestreaming fra turneringer.

Lave solodans

Vigtigt alle er lige til turneringer. F.eks. Alle er med til indmarch

Ønske om Strategiske Spor sendes ud. De ligger på hjemmesiden

Diskussion om dommernes kvalifikationer og om hvor de kommer fra.

Diskussion om elitesystemet og elitecentrene. Bla. forslag om at benytte trænere fra forskellige teams.

Ønske om mere transparens. Der arbejdes i forbundet med at lave en ny struktur med bl.a. direkte valg til bestyrelsen.

Vi mangler instruktører, og Karen præsenterede ideen om flere niveauer af uddannelse

Klubberne bør forberedes på at kunne modtage nye dansere f.eks. til attraktive priser og instruktører.

Forslag omkring udgivelse af diplom i forbindelse skoledans, så diplomet kan byttes til 2 gratis dansegange i klubben.

Ting skal ske hurtigere.

Forslag om årlig krav til efteruddannelse.

Fortælle mere om, hvad forskning har fundet ud af bevægelse til musik gør for ens krop

Kan anvende instruktører fra Fittness

Lave faste serier til begynderdansere til turneringer.

Lave en uddannelse for kommende instruktører.